O Nas

O Wspólnocie

Wspólnotę tworzą ludzie dorośli. Są wśród nich studenci, osoby pracujące, małżeństwa, a także ludzie starsi. Stanowimy Szkołę Ewangelizacji Cyryl i Metody. Decyzją Biskupa bielsko – żywieckiego kanonicznie jesteśmy katolickim stowarzyszeniem. Dekretem biskupim mianowany jest też dla wspólnoty kapłan jako asystent kościelny, a zarazem dyrektor Szkoły Ewangelizacji (zgodnie z zatwierdzonym przez Biskupa statutem). Posiadamy również osobowość cywilno-prawną (wpisanie w KRS jako stowarzyszenie kościelne).

Wspólnota prowadzi różnego rodzaju kursy i rekolekcje w tym autorskie. Głosimy też Jezusa i Jego zbawienie podczas rekolekcji i misji w parafiach.

Nie byłoby również autentycznego głoszenia prawdy o Jezusie, bez studium doktryny wiary i moralności. W tym celu, członkowie Wspólnoty podejmują własną formację (modlitwa uwielbienia, medytacja, studium Pisma Świętego i Tradycji oraz dokumentów Kościoła), jak również formację w małych grupach (domowych), podczas których następuje dzielenie się bogactwem Słowa Bożego i zgłębianie prawd wiary.

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej; dyrektor i wicedyrektor SECiM są członkami Ekipy Krajowej Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA). Wspólnota należy do rodziny SESA, której założycielem i dyrektorem jest pomysłodawca metody pracy: Jose H. Prado Flores z Meksyku.

Historia

Do podjęcia decyzji o założeniu Szkoły Ewangelizacji Pan przygotowywał nas przez kilka lat.

We wrześniu 2001 roku, ks. Przemysław Sawa oraz grupa animatorów Ruchu Światło-Życie, podjęli wspólną posługę podczas rekolekcji dla dzieci i młodzieży oazowej. Współpraca w takiej formie trwała dwa lata. Pojawiło się wtedy pragnienie zawiązania wspólnoty, która nadal będzie posługiwać prowadząc rekolekcje, ale także będzie dbała o duchowy rozwój posługujących. Pierwsze spotkania odbywały się w parafii Św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, a następnie w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej. Z pomocą ks. Przemysława Sawy powstała kilkunastoosobowa grupa, która rozpoczęła formacyjne spotkania cykliczne oraz podjęła posługę dla osób dorosłych i parafii.

Przełomowym momentem były rekolekcje zorganizowane dla wspólnoty w lipcu 2005 roku w Wiśle. Kilka dni spędzonych z dala od codziennych problemów, pozwoliło nam odczytać jaki będzie nasz kolejny krok w budowaniu Szkoły. Wtedy jeszcze nikt z nas o tym nie myślał. Pragnienia poszczególnych osób zostały zebrane i podjęliśmy konkretne decyzje.

I tak, od września 2005 w parafii św. Pawła w Bielsku-Białej, rozpoczęły się regularne, comiesięczne spotkania Wspólnoty oraz praca w małych grupach. Do osób, które już tworzyły wspólnotę, dołączyło się kilka nowych. Powstały cztery grupy formacyjne liczące w sumie ok. 30 osób. W tym gronie spotykaliśmy się na Eucharystii i modliliśmy się o ukazanie nam dalszej drogi. Potrzebowaliśmy też umocnienia wiary i znaku. Przyniosły to rekolekcje wielkopostne, które prowadziliśmy w jednej z parafii.W trakcie tych rekolekcji, Pan utwierdził nas po raz kolejny, że to właśnie ewangelizacja jest charyzmatem naszej wspólnoty. Spotykaliśmy się więc nadal i pytaliśmy “Co dalej”?.

Pan Bóg nie kazał nam długo czekać. Z pomocą wielu osób, podjęliśmy starania o powołanie Szkoły Nowej Ewangelizacji. Nieocenione było wsparcie ze strony wielu księży: m.in. ks. Antoniego Dewora, ks. Emila Dyrdy, ks. Marcina Aleksego. Szczególną pomoc okazał ks. Piotr Kocur, odpowiedzialny za Parafialną Szkołę Nowej Ewangelizacji przy parafii w Skoczowie Górnym Borze, gdzie ks. Przemysław był wikariuszem.

Po kilku miesiącach modlitwy w tej intencji i przygotowań organizacyjnych, 3 października 2006 roku, dekretem biskupa Tadeusza Rakoczego, zatwierdzone zostało Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji -Wspólnota świętych Cyryla i Metodego. Stowarzyszenie otrzymało status Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji, a funkcja dyrektora i asystenta kościelnego powierzona została ks. Przemysławowi Sawie. Centrum Wspólnoty znajduje się przy kościele pw. św. Pawła w Bielsku-Białej.

Obecnie oprócz spotkań w Bielsku-Białej podjęta została formacja we Wspólnocie przy parafii pw. świętych Szymona i Judy Tadeusza w Kozach oraz w parafii pw. św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach. Spotkania odbywają się również w innych miejscach, m.in. w Łodygowicach Górnych, Marklowicach Górnych, Pszczynie (archidiecezja katowicka).

W sierpniu 2009 ks. dr Przemysław Sawa został zwolniony przez biskupa Tadeusza Rakoczego z obowiązków parafialnych, a oddelegowany jedynie do posługi w Diecezjalnej Szkole Nowej Ewangelizacji i pracy naukowej.

Na przełomie lat 2014/2015 wraz ze wzrostem działań oraz wyjściem poza granice diecezji, województwa i kraju rozeznana została decyzja o zmianie naszej nazwy, która obecnie brzmi: Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Statut Stowarzyszenia

Zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia.