Aktualności
Q&A – Ważne pytania – ważne odpowiedzi odc. 33
Q&A – Ważne pytania – ważne odpowiedzi odc. 33

Zapraszamy do kolejnego odcinka Q&A! Dziś ks. Przemysław Sawa odpowiada na pytanie: Czy Synod o Amazonii to zagrożenie? Czekamy na Wasze pytania...

więcej...
Światło Słowa
Światło Słowa

Przez kolejne cztery tygodnie adwentu pozwól prowadzić się ŚWIATŁEM SŁOWA. Zacznij od niego dzień, niech ono wskaże i oświetli Ci drogę. Zapraszamy na cykl codziennych rozważań Ewangelii z...

więcej...
Eucharystia i modlitwa o uzdrowienie
Eucharystia i modlitwa o uzdrowienie

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się comiesięczna Eucharystia i modlitwa o uzdrowienie. W czasie modlitwy dla dzieci będzie prowadzona szkółka niedzielna. Miejsce: kościół pw. św. Pawła...

więcej...

O wspólnocie

Wspólnotę tworzą ludzie dorośli. Są wśród nich studenci, osoby pracujące, małżeństwa, a także ludzie starsi. Stanowimy Szkołę Ewangelizacji Cyryl i Metody. Decyzją Biskupa bielsko – żywieckiego kanonicznie jesteśmy katolickim stowarzyszeniem. Dekretem biskupim mianowany jest też dla wspólnoty kapłan jako asystent kościelny, a zarazem dyrektor Szkoły Ewangelizacji (zgodnie z zatwierdzonym przez Biskupa statutem). Posiadamy również osobowość cywilno-prawną (wpisanie w KRS jako stowarzyszenie kościelne).

Wspólnota prowadzi różnego rodzaju kursy i rekolekcje w tym autorskie. Głosimy też Jezusa i Jego zbawienie podczas rekolekcji i misji w parafiach.

Nie byłoby również autentycznego głoszenia prawdy o Jezusie, bez studium doktryny wiary i moralności. W tym celu, członkowie Wspólnoty podejmują własną formację (modlitwa uwielbienia, medytacja, studium Pisma Świętego i Tradycji oraz dokumentów Kościoła), jak również formację w małych grupach (domowych), podczas których następuje dzielenie się bogactwem Słowa Bożego i zgłębianie prawd wiary. Tej formacji służą też spotkania członków Wspólnoty i kandydatów, w drugie soboty miesiąca. Wówczas, w bardziej rozbudowanej formie, wielbimy Pana, słuchamy nauczań, konferencji, jak również mamy okazję cieszyć się rozmową przy herbacie i cieście.

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej, dyrektor i wicedyrektor SECiM są członkami Ekipy Krajowej Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA). Wspólnota należy do rodziny SESA, której założycielem i dyrektorem jest pomysłodawca metody pracy  José H. Prado Flores z Meksyku.

zobacz więcej

SECiM Live

Świadectwa

Świadectwa
Otrzymałem wiadomość swojej biedy przy pełnym przyjęciu Jezusa i Jego pracę nade mną. Poczułem obecność Boga we Wspólnocie
ks. Adam, 29 lat
Świadectwa

Otrzymałam doświadczenie kolejnego zaproszenia do zmiany życia. Uświadomiłam sobie, że wszystko zaczyna się od Bożej Miłości, którą należy jedynie przyjąć i iść za nią bez lęku.

Mariola, 58 lat
Świadectwa

Prosiłam o dar miłości, cierpliwości, zrozumienia - i otrzymałam ten dar.

Irena, 67 lat
Świadectwa

Otrzymałam spokój serca i pewność, że Bóg jest zawsze przy mnie z miłością Ojcowską. Czuję, że On naprawdę jest i że Mu na mnie zależy.

Grażyna, 58 lat
Świadectwa

Oczami duszy zobaczyłam serce kochającego Boga i pewność, że On zawsze przy mnie jest i mnie prowadzi.

Joanna, 53 lata
Świadectwa

Na kursie uświadomiłem sobie jaką MIŁOŚCIĄ obdarza mnie Bóg, również warto być dumnym z wiary w Jego miłość. Bóg kocha nasz wszystkich niezależnie od tego ile nagrzeszyliśmy.

Marcin, lat 22
Świadectwa

Na kursie otrzymałam zapewnienie, że Bóg działa w każdej przestrzeni mojego życia, że warto Mu zaufać. Poprzez sakramenty, czytanie Słowa Bożego, modlitwę osobistą i wspólnotową mogę przebywać w Jego stałej obecności w każdej chwili życia. Uznaję Jezusa jako Pana mojego życia. To nie ja – ale On króluje.

Maria, lat 30
Świadectwa

Otrzymałem umocnienie wiary w Bożą miłość bez względu na moją miłość do Boga. Teraz wierzę, że On jest zawsze przy mnie, umacnia mnie, że jest moim Panem i Zbawicielem. Otrzymałem wiarę w Ducha Świętego, że jeśli tylko zaufam, poproszę to wtedy w każdym miejscu, czasie, sprawie On pomoże mi rozeznać co jest dla mnie dobre, właściwe. Jestem mocniejszy aby mówić i świadczyć o Bogu, o Bożej miłości.

Włodzimierz, lat 60
Świadectwa

Na tym kursie otrzymałem motywację do działania i oddania się w pełni Panu Jezusowi, doświadczenie bliskości Boga.

Wojtek, lat 40
Świadectwa

Na tym kursie doświadczyłam, że Bóg mnie kocha mimo moich grzechów, jakie by nie były i zawsze chce być przy mnie.

Grażyna, 62 lata