Aktualności
Modlitwa wspólnotowa z konferencją- ZAPISY
Modlitwa wspólnotowa z konferencją- ZAPISY

W najbliższym tygodniu zapraszamy na modlitwy wspólnotowe: Poniedziałek, 25 stycznia, – kościół pw. KŚiMBCz w Pszczynie – 19:45 Wtorek, 26 stycznia, – kościół pw. NSPJ w...

więcej...
Niedziela Słowa Bożego
Niedziela Słowa Bożego

Zapraszamy do celebracji z nami przypadającej na 24.01.2021 Niedzieli Słowa Bożego. Odkrywajmy na nowo znaczenie Słowa Bożego w naszym życiu. Harmonogram wydarzeń: Kościół pw. NSPJ w...

więcej...
Najbliższe kursy on-line
Najbliższe kursy on-line

W najbliższym czasie nasza wspólnota organizuje: Kurs Benedykt – 29-31.01.2021 – poświęcony duchowości umiaru wg Reguły św. Benedykta w życiu codziennym świeckich i duchownych będących...

więcej...

O wspólnocie

Wspólnotę tworzą ludzie dorośli. Są wśród nich studenci, osoby pracujące, małżeństwa, a także ludzie starsi. Stanowimy Szkołę Ewangelizacji Cyryl i Metody. Decyzją Biskupa bielsko – żywieckiego kanonicznie jesteśmy katolickim stowarzyszeniem. Dekretem biskupim mianowany jest też dla wspólnoty kapłan jako asystent kościelny, a zarazem dyrektor Szkoły Ewangelizacji (zgodnie z zatwierdzonym przez Biskupa statutem). Posiadamy również osobowość cywilno-prawną (wpisanie w KRS jako stowarzyszenie kościelne).

Wspólnota prowadzi różnego rodzaju kursy i rekolekcje w tym autorskie. Głosimy też Jezusa i Jego zbawienie podczas rekolekcji i misji w parafiach.

Nie byłoby również autentycznego głoszenia prawdy o Jezusie, bez studium doktryny wiary i moralności. W tym celu, członkowie Wspólnoty podejmują własną formację (modlitwa uwielbienia, medytacja, studium Pisma Świętego i Tradycji oraz dokumentów Kościoła), jak również formację w małych grupach (domowych), podczas których następuje dzielenie się bogactwem Słowa Bożego i zgłębianie prawd wiary. Tej formacji służą też spotkania członków Wspólnoty i kandydatów, w drugie soboty miesiąca. Wówczas, w bardziej rozbudowanej formie, wielbimy Pana, słuchamy nauczań, konferencji, jak również mamy okazję cieszyć się rozmową przy herbacie i cieście.

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody współpracuje z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Bielsko-Żywieckiej, dyrektor i wicedyrektor SECiM są członkami Ekipy Krajowej Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA). Wspólnota należy do rodziny SESA, której założycielem i dyrektorem jest pomysłodawca metody pracy  José H. Prado Flores z Meksyku.

zobacz więcej

SECiM Live

Świadectwa

Świadectwa

Doświadczyłam prawdziwej miłości Boga.

Anna
Świadectwa

Doświadczyłam bezwarunkowej miłości Pana Boga, który mnie zbawia i uwalnia od wszelkiego zła.

Patrycja
Świadectwa

Bóg jest wszechmocny.

Krysia
Świadectwa

Moja świadomość tego, że Bóg mnie kocha i jest przy mnie cały czas wzrosła. Moje serce otworzyło się jeszcze bardziej na Boga.

Radek
Świadectwa

Bóg chce, abym była wolna i szczęśliwa oraz zaprasza mnie, abym dążyła do tego przez życie we wspólnocie.

Karolina
Świadectwa

Odnowienie życia w Bogu, poddanie Jego panowaniu wszystkich przestrzeni mojego serca, duszy i życia, wyciszenie i uzdrowienie z lęków, zranień, z konsekwencji grzechów moich, moich bliskich.

Gabriela
Świadectwa

Doświadczenie radości wewnętrznej i miłości ze strony braci i sióstr głoszących Dobrą Nowinę
o Jezusie.

Paweł
Świadectwa

Jezus przyszedł, aby pozwolić mi na nowo napełnić się ufnością, że moja słabość nie jest dla
Niego przeszkodą. On Jest i działa ponad wszystkim. Także ponad trudnościami, których
doświadczam i tym, czego nie rozumiem. One są drogą formacji mojego serca.

S. Monika
Świadectwa

Otrzymałam tożsamość córki Bożej, dziedziczki Królestwa Bożego, przyjaciółki Chrystusa, fundamenty solidne wiary, możliwość przynależenia do wspólnoty, nową mentalność biblijną.

Ania
Świadectwa

Otrzymałem potwierdzenie Bożego działania w moim życiu. Przyszedł czas na działanie.

Andrzej