Słowo Boże dla SECiM

Słowo Boże dla SECiM

Słowo Boże dla SECiM na rok 2019

Jak co roku członkowie Przymierza naszej Wspólnoty w grudniu uczestniczyli w dniu skupienia. Był to czas modlitwy, podsumowań, ale przede wszystkim czas rozeznawania do czego Bóg powołuje nas w nadchodzącym roku. Efektem wspólnego trwania na modlitwie jest rozeznanie proroctw oraz konkretnego fragmentu Słowa Bożego, którym chcemy się kierować w najbliższym czasie.

Główne hasła rozeznane na podstawie proroctw:

Zbliż się do Jezusa
Uwielbiaj w codzienności
Bądź ubogi dla ubogich

Słowo Boże:

Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg.  A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane:
Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki.
Ten zaś, który daje nasienie siewcy, i chleba dostarczy ku pokrzepieniu, i ziarno rozmnoży, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu. Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. A w swych modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga. Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany.

2 Kor 9, 6-15