Jak co roku członkowie Przymierza naszej Wspólnoty w grudniu uczestniczyli (tym razem) w dniach skupienia. Były to dwa wieczory w czasie których trwał czas modlitwy, podsumowań, ale przede wszystkim czas rozeznawania do czego Bóg powołuje nas w nadchodzącym roku.

Ze względu na dany nam czas oba spotkania odbyły się za pośrednictwem Internetu. I pomimo dystansu pomiędzy uczestnikami to przy udziale jednoczącego działaniu Ducha Świętego, podczas wspólnego trwania na modlitwie nastąpiło rozeznanie proroctw oraz fragmentu Słowa Bożego, którymi chcemy się kierować w 2021 roku.

Hasło roku 2021 (kierunek działań):

Zanurzaj się w Duchu Świętym.
Idź i odważnie głoś Jezusa.
Pragnij darów duchowych.

Słowo Boże na rok 2021:

Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

J 14,10-14