Słowo Boże dla SECiM

Słowo Boże dla SECiM

Słowo Boże dla SECiM na rok 2017

Jak co roku członkowie Przymierza naszej Wspólnoty w dniu 18.12.2016 uczestniczyli w dniu skupienia. Był to czas modlitwy, podsumowań, ale przede wszystkim czas rozeznawania do czego Bóg powołuje nas w nadchodzącym roku. Efektem wspólnego trwania na modlitwie jest rozeznanie proroctw oraz konkretnego fragmentu Słowa Bożego, którym chcemy się kierować w najbliższym czasie.

Główne hasła rozeznane na podstawie proroctw:

Przebywamy w świętości Boga

Wezwani do wielkich dzieł

Wychodzimy do cierpiących

Słowo Boże:

Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! (…)

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.

J 15, 4-9.16

Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: “Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”?

Łk 17, 10