Słowo Boże dla SECiM

Słowo Boże dla SECiM

Jak co roku członkowie Przymierza naszej Wspólnoty w grudniu uczestniczyli w dniu skupienia. Był to czas modlitwy, podsumowań, ale przede wszystkim czas rozeznawania do czego Bóg powołuje nas w nadchodzącym roku. Efektem wspólnego trwania na modlitwie jest rozeznanie proroctw oraz fragmentu Słowa Bożego, którym chcemy się kierować w 2020 roku.

Hasło roku 2020 (kierunek działań):

Odrodzeni biegniemy razem za Jezusem do świata

Słowo Boże:

Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: «Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni». Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan.

 

Dz 15, 7-12