Szkoła Animatora

Zapraszamy do udziału w Szkole Animatora Parafialnego – Edycja III

CO TO JEST SZKOŁA ANIMATORA?

To pogłębienie zagadnień dotyczących teologii, nauk biblijnych, duchowości, kwestii moralnych oraz różnych aspektów życia Kościoła, jak również  psychologicznych i pedagogicznych podstaw pracy duszpasterskiej

JAKIE SĄ KRYTERIA DLA KANDYDATÓW?

  • wiek: minimum 16 lat, po bierzmowaniu
  • pierwszeństwo mają osoby zaangażowane w jakieś grupy czy wspólnoty; indywidualne przypadki rozstrzyga Moderator SAP w porozumieniu z duszpasterzem kandydata
  • udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych (w jakiejś formie; możliwe uzupełnienie w trakcie trwania Szkoły Animatora)
  • pozytywna opinia proboszcza

JAKI JEST TRYB ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW?

  • zapisz się
  • pobierz formularz zgłoszeniowy; wypełniony złóż w Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego w kurii diecezjalnej
  • termin zgłoszenia – do 30 kwietnia 2020
  • rozmowa kwalifikacyjna – wg ustaleń indywidualnych

JAKA JEST OPŁATA ZA UCZESTNICTWO?

Koszt uczestnictwa wynosi 350 zł, w tym: materiały, prowadzący, wyżywienie (przerwy kawowe, obiad).

KIEDY BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ ZAJĘCIA?

9 maja 2020
13 czerwca 2020
5 września 2020
3 października 2020
14 listopada 2020
12 grudnia 2020

MIEJSCE?

Kuria Diecezjalna

PROWADZĄCY:

Pracownicy naukowi, doświadczeni ewangelizatorzy, duszpasterze, członkowie wspólnot

ODPOWIEDZIALNI

ks. dr Przemysław Sawa,
xpsawa@gmail.com ; 603992378;

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (logistyka)
biuro@secim.pl ; 691200303

Zobacz:

Program I edycji 2018

Program II edycji 2019