Wydawnictwo SECiM

Wydawnictwo SECiM powołane zostało przez Szkołę Ewangelizacji Cyryl i Metody, której  misją jest głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie. We wspólnocie formujemy się, wzrastamy w wierze i wspólnie zachwycamy się Bogiem. Chcemy aby to właśnie Bóg i Jego Słowo było obecne w naszej codzienności.