Misja SECiM

Charyzmatem wspólnoty jest nowa ewangelizacja, czyli głoszenie żywego Jezusa nowymi środkami, metodami i z nowym zapałem.

Fundamentem tego działania jest oczywiście modlitwa, podczas której spotykamy się z naszym Panem, słuchamy Jego woli i doświadczamy Jego zbawienia.

Nasza misja zawarta jest w preambule konstytucji Szkoły:

Wypełniając nakaz misyjny Jezusa Chrystusa,
ewangelizujemy cały świat w mocy Ducha Świętego;
formując się przez Słowo Boże we Wspólnocie,
stajemy się uczniami Zmartwychwstałego.

Logo i jego symbolika

Przekaz ten jest symbolicznie ujęty w naszym logo:

Krzyż w centrum przypomina nam, że najważniejszy jest Jezus Zmartwychwstały. Logo zbudowane jest na bazie okregu, ale o nieco “poruszonej” konstrukcji by podkreślić dynamizm działań przez nas podejmowanych.

Pierwsza ćwiartka naszego logo z bordowym tłem – symbolizuje nakaz misyjny i wezwanie do ewangelizacji jako główny cel życia na tym Świecie; to ziemskie życie przypomina nam bordowy kolor tła; Słowo Boże jest fundamentem, na którym budujemy nasze życie.

Druga część – symbolizuje miejsce, w które czujemy się posłani – cały świat; niebieski kolor tła ma symbolizować Boży zamysł tego celu.

Trzecia ćwiartka – to symbol Ducha Świętego – to w Jego mocy idziemy realizować nasz cel; jesteśmy dziećmi i świadkami Pięćdziesiątnicy.

Czwarta część – obrazuje dla nas Wspólnotę, w której służymy, wzrastamy, formujemy się, modlimy i uczymy po to, by stać się świętymi; żółty (złoty) kolor tła – symbol doskonałości – podpowiada nam, że Wspólnota to Boży pomysł dla nas ludzi i najlepsza droga do zbawienia.

SECiM i SESA

Wpisanie logo w okrąg podzielony krzyżem na cztery ćwiartki to nawiązanie do logo Szkoły Św. Andrzej z Meksyku, z którą ściśle współpracujemy:

Program SESA

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody współpracując ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Św. Andrzej w Meksyku opiera swoją działalność o wypracowane i sprawdzone metody, które szczegółowo opisane są w tzw. Projekcie Pastoralnym. Dokument ten jest dostępny tutaj: