Możliwości posługi SECIM w parafiach

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metod proponuje parafiom następujące działania ewangelizacyjne i formacyjne:

REKOLEKCJE I MISJE
 • Rekolekcje – rekolekcje parafialne, z udziałem świeckich (świadectwa, modlitwy itd.).
 • Misje ewangelizacyjne – misje parafialne, z udziałem świeckich (świadectwa, modlitwy itd.)
EWANGELIZACJA I FORMACJA PODSTAWOWA
 • Nowa subskrypcja – seminarium odnowy wiary. Program ewangelizacyjny (podstawowy), będący wprowadzeniem w doświadczenie podstaw chrześcijaństwa (kerygmat i wprowadzenie / pogłębienie życia w Kościele). Seminarium zawiera konferencje tematyczne; grupy dzielenia; materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).
 • Domowa Szkoła Wiary – ewangelizacja podstawowa. Program ewangelizacyjny (podstawowy), będący wprowadzeniem w doświadczenie podstaw chrześcijaństwa (kerygmat i wprowadzenie / pogłębienie życia w Kościele) w oparciu o Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli. Forma eksternistyczna. Seminarium zawiera konferencje tematyczne na dany tydzień; grupy dzielenia; materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).
 • Kurs Alpha – cykl 10 spotkań ze świadectwem, wykładem, poczęstunkiem według materiałów zatwierdzonych dla stowarzyszenia Alpha Polska.
 • Katechezy ze świadectwami.
FORMACJA GRUP
 • Nawigacja – seminarium życia w uległości Duchowi Świętemu. Program jest przeznaczony dla osób, które przeżyły w jakiejś formie rekolekcje ewangelizacyjne i pragną poznać Ducha Świętego oraz bardziej świadomie żyć w posłuszeństwie Jemu w swojej codzienności. Seminarium zawiera konferencje tematyczne na dany tydzień; grupy dzielenia; materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia)
 • Życie Z Matką, Nauczycielką, Opiekunką – Seminarium poświęcone roli Maryi w tajemnicy Jezusa Chrystusa, Kościoła i osobistej duchowości. Celem jest świadomie przeżywana pobożność maryjna, zgodna z Biblią, Tradycją Kościoła i katolicką teologią. Seminarium zawiera konferencje tematyczne na dany tydzień; grupy dzielenia; materiały do pracy własnej (modlitwa codzienna, zadania dnia).
 • Formacja animatorów grup.
 • Według potrzeby.
Kursy (rekolekcje) Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja i kursy autorskie
 • Kursy (rekolekcje) Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja i kursy autorskie, zarówno stacjonarne (z noclegiem), jak i dochodzone w parafii, przede wszystkim kurs Nowe Życie (podstawowa ewangelizacja);
Wieczory Uwielbienia
 • Wieczory Uwielbienia z zespołem muzycznym Wspólnoty SECiM
Ewangelizacje ``od drzwi do drzwi``
 • Ewangelizacje bezpośrednia przez niesienie ludziom do ich domów Dobrej Nowiny, świadectwa Jego Mocy i dobrego słowa.
Wspólnota lokalna
 • Wspólnota lokalna – poprzez jej założenie i działalność oferujemy kilkuletni program formacji świeckich obejmujących wymiar biblijny, teologiczny, wspólnotowy i ewangelizacyjny.

Informacje można uzyskać też przez kontakt ze Wspólnotą:

Biuro SECiM

Traugutta 13, 43-300 Bielsko-Biała

tel.: +48691200303

mail: biuro@secim.pl