Misje SECiM

 

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECiM) jest wspólnotą, której misją jest odpowiedź na wezwanie i posłanie Jezusa,
by głosić Ewangelię aż po krańce ziemi i aż do skończenia czasów, ale także formować ewangelizatorów i formować formatorów.

Jezus poszerza nasze granice, daje nowe perspektywy i zachęca, by zejść z kanapy i ruszyć przed siebie.
Czas pandemii postawił wspólnotę przed nowymi wyzwaniami.
Dzięki Bożej łasce słowo Boże cały czas jest głoszone w nowych formach, również przez Internet (audycje, katechezy, kursy i rekolekcje online na platformie zoom).

Jezus posyła i to Jego miłość przynagla nas (por. 2 Kor 5,14) do ewangelizacji oraz służby dla Kościoła i świata.
Chcemy być uczniami-misjonarzami w swojej codzienności i w szczególnych zadaniach prowadzonych przez Wspólnotę.

MISJE SECiM – GHANA
W dniu 15 lipca 2021r. grupa świeckich misjonarzy ze wspólnoty SECiM (Ola, Kinga, Gabrysia i Dawid) wyjechała do Ghany do Adanse Akrofoum, w diecezji Obuasi (region Ashanti), gdzie przez rok będą dzielić się swoim doświadczeniem wiary.

Dzięki uprzejmości Zgromadzenia Kombonianów misyjna ekipa brała udział w formacji misyjnej/duchowej wraz ze Świeckimi Misjonarzami Kombonianami, poprzez cykl comiesięcznych spotkań online.

Misjonarze SECiM prowadzą w Ghanie kursy Nowe Życie i inne ewangelizacje, formując animatorów miejscowych, by w przyszłości mogli kontynuować ten rodzaj służby. Dzielą się doświadczeniem wspólnoty, organizują spotkania modlitewne i formacyjne.
Służą także umiejętnościami i doświadczeniami zawodowymi, podejmując posługę w lokalnym szpitalu, przychodni, szkole oraz wszędzie, gdzie zaistnieje potrzeba. Koordynatorem projektu jest wieloletnia misjonarka świecka Kasia, ze wspólnoty lokalnej SECiM w Tymbarku w diecezji tarnowskiej.

Zachęcamy do śledzenia bieżących działań misjonarzy na facebooku.

WSPARCIE
Prosimy o modlitwę za naszych misjonarzy oraz pomoc materialną, która pomoże pokryć koszty związane z pobytem i podejmowanymi posługami.

Wsparcia można udzielić poprzez zrzutka.pl lub wpłatę bezpośrednio na konto:
PKO Bank Polski
12 1020 1390 0000 6002 0659 9924
Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
ul. św. Pawła 2
43-382 Bielsko-Biała
z dopiskiem: Misje SECiM – Ghana

Dziękujemy za każdą wpłatę, która pomoże pokryć koszty pobytu i podejmowanych przez misjonarzy działań. 🙂