Misje SECiM

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECIM) jest wspólnotą, której misją jest odpowiedź
na wezwanie i posłanie Jezusa, by głosić Ewangelię aż po krańce ziemi i aż do skończenia
czasów, ale także formować ewangelizatorów i formować formatorów.

Jezus poszerza nasze granice, daje nowe perspektywy i zachęca, by zejść
z kanapy i ruszyć przed siebie. Rok z COVID-19 postawił wspólnotę przed nowymi
wyzwaniami. Dzięki Bożej łasce słowo Boże cały czas jest głoszone w nowych formach,
zwłaszcza przez internet (audycje, katechezy, kursy i rekolekcje przez zoom). Jezus posyła
i to Jego miłość przynagla nas (por. 2 Kor 5,14) do ewangelizacji oraz służby
dla Kościoła i świata. Chcemy być uczniami-misjonarzami w swojej
codzienności i w szczególnych zadaniach prowadzonych przez Wspólnotę.

Misje SECiM – Ghana
Nową formą posługi będą misje zagraniczne. W lipcu 2021 r. SECIM pośle 4-osobową grupę
świeckich misjonarzy do Ghany do Adanse Akrofoum w regionie Asanie, gdzie przez rok
będą dzielić się swoim doświadczeniem wiary. Poprowadzą kursy „Nowe Życie” i inne
ewangelizacje formując animatorów miejscowych, by w przyszłości mogli kontynuować ten
rodzaj służby. Podzielą się też doświadczeniem Wspólnoty, będą organizować spotkania
modlitewne i formacyjne. Będą także służyć umiejętnościami i doświadczeniami
zawodowymi, podejmując posługę w lokalnym szpitalu, przychodni, szkole oraz wszędzie,
gdzie zaistnieje potrzeba. Koordynatorem projektu jest wieloletnia misjonarka świecka
Kasia, ze wspólnoty lokalnej SECIM w Tymbark w diecezji tarnowskiej.

Przygotowania
W chwili obecnej trwają przygotowania językowe, duchowe oraz zdrowotne.
Dzięki uprzejmości Zgromadzenia Kombonianów misyjna ekipa bierze udział w formacji
misyjnej/duchowej wraz ze Świeckimi Misjonarzami Kombonianami. Jest to cykl comiesięcznych
spotkań online. W styczniu zaczynają się też szczepienia niezbędne do posługi w krajach
tropikalnych.

Wsparcie
Prosimy o wsparcie modlitewne przyszłych misjonarzy (Gabrysi, Kingi, Oli i Dawida) oraz całego nowego dzieła.
Można również wesprzeć misyjny wyjazd finansowo składając darowiznę, która pomoże
pokryć koszty związane z wyjazdem i podjętą posługą.
Fundusz Misyjny SECiM:
Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
numer konta 12 1020 1390 0000 6002 0659 9924 (bank PKO BP)

Misje SECiM w mediach
Zachęcamy też do śledzenia działań misjonarzy na facebooku.
W każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca po 21:00 pod hasłem „Zoom na misje”
prowadzimy spotkania na żywo z misjonarzami. Przybliżamy różne kontynenty i różne stany
(kapłański, zakonny, świecki) oraz szukamy odpowiedzi na pytanie: czy misjonarzem może
być każdy i wszędzie?