Misje SECiM

 

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECiM) jest wspólnotą, której misją jest odpowiedź na wezwanie i posłanie Jezusa,
by głosić Ewangelię aż po krańce ziemi i aż do skończenia czasów, ale także formować ewangelizatorów i formować formatorów.

Jezus posyła i to Jego miłość przynagla nas (por. 2 Kor 5,14) do ewangelizacji oraz służby dla Kościoła i świata.
Chcemy być uczniami-misjonarzami w swojej codzienności i w szczególnych zadaniach prowadzonych przez Wspólnotę.

MISJE SECiM – GHANA
W dniu 15 lipca 2021r. grupa świeckich misjonarzy ze wspólnoty SECiM (Ola, Kinga, Gabrysia i Dawid) wyjechała do Ghany do Adanse Akrofoum, w diecezji Obuasi (region Ashanti), gdzie przez rok dzieliła się swoim doświadczeniem wiary.

Dzięki uprzejmości Zgromadzenia Kombonianów misyjna ekipa brała udział w formacji misyjnej/duchowej wraz ze Świeckimi Misjonarzami Kombonianami, poprzez cykl comiesięcznych spotkań online.

Misjonarze SECiM prowadzili w Ghanie kursy Nowe Życie i inne ewangelizacje, formując animatorów miejscowych, by w przyszłości mogli kontynuować ten rodzaj służby. Dzielili się doświadczeniem wspólnoty, organizowali spotkania modlitewne i formacyjne.
Służyli także umiejętnościami i doświadczeniami zawodowymi, podejmując posługę w lokalnym szpitalu, przychodni, szkole oraz wszędzie, gdzie zaistniała potrzeba. Koordynatorem projektu była wieloletnia misjonarka świecka Kasia, ze wspólnoty lokalnej SECiM w Tymbarku w diecezji tarnowskiej.

Zachęcamy do oglądnięcia relacji z działań podejmowanych przez misjonarzy – kliknij i zobacz 🙂 Misje SECiM