Zespół SECiM

Zespół SECiM jest częścią Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.