Informacje ogólne

Informacje ogólne

Zgłoszenia na kursy i rekolekcje znajdujące się w kalendarium SECiM są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego po wejściu w szczegóły wybranego kursu.

Tylko w przypadku braku możliwości zapisania się elektronicznie będą przyjmowane zgłoszenia telefoniczne 691 200 303 lub mailowo na adres Biura SECiM.

Dopełnieniem zgłoszenia na kurs jest wpłata zadatku wymienionego w formularzu zapisów, w tytule przelewu podajemy nazwę i termin kursu oraz imię i nazwisko uczestnika. Zadatek nie podlega zwrotowi.

W przypadku zapisów na listy rezerwowe zadatek prosimy wpłacać po potwierdzeniu przez nas możliwości udziału w kursie.

Zadatek na kurs należy wpłacić na poniższe konto:

PKO BANK POLSKI
26 1020 1390 0000 6802 0204 7264

w tytule operacji prosimy o podanie nazwy kursu i danych osoby, której zadatek dotyczy.

Zgłoszenie wysłane poprzez formularz jest ważne wyłącznie po wpłacie zadatku na kurs.

Zgłoszenia na kursy przyjmowane są najpóźniej do dwóch tygodni przed rozpoczęciem kursu, chyba, że odrębnie komunikowana jest inna możliwość.

Każdy uczestnik otrzymuje przed rozpoczęciem kursu informację mailową lub w przypadku braku tej możliwości, telefoniczną – o szczegółach dotyczących kursu. Kursy rozpoczynają się zasadniczo o godz. 18.00. Nie podajemy szczegółowych planów kursów oraz nie wysyłamy materiałów przed kursem.

Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji o kursach udziela Biuro SECiM email: biuro@secim.pl lub pod nr tel. 691 200 303.