Informacje ogólne

Zgłoszenia na kursy i rekolekcje znajdujące się w kalendarium SECiM są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego po wejściu w szczegóły wybranego kursu.

Tylko w przypadku braku możliwości zapisania się elektronicznie będą przyjmowane zgłoszenia telefoniczne 691 200 303 lub mailowo na adres Biura SECiM.

Dopełnieniem zgłoszenia na kurs jest wpłata zadatku wymienionego w formularzu zapisów, w tytule przelewu podajemy nazwę i termin kursu oraz imię i nazwisko uczestnika. Zadatek nie podlega zwrotowi.

W przypadku zapisów na listy rezerwowe zadatek prosimy wpłacać po potwierdzeniu przez nas możliwości udziału w kursie.

Zadatek na kurs należy wpłacić na poniższe konto:

PKO BANK POLSKI
26 1020 1390 0000 6802 0204 7264

w tytule operacji prosimy o podanie nazwy kursu i danych osoby, której zadatek dotyczy.

Zgłoszenie wysłane poprzez formularz jest ważne wyłącznie po wpłacie zadatku na kurs.

Każdy uczestnik otrzymuje przed rozpoczęciem kursu informację mailową lub w przypadku braku tej możliwości, telefoniczną – o szczegółach dotyczących kursu. Kursy rozpoczynają się zasadniczo o godz. 18.00. Nie podajemy szczegółowych planów kursów oraz nie wysyłamy materiałów przed kursem.

Zgłoszenia przyjmuje oraz informacji o kursach udziela Biuro SECiM email: biuro@secim.pl lub pod nr tel. 691 200 303.