Secim

Jako organizacja non-profit jesteśmy w stanie funkcjonować jedynie dzięki darowiznom osób trzecich oraz zaangażowaniu finansowemu członków wspólnoty. Wszystkie działania, które podejmujemy: ewangelizacja, pomoc charytatywna, wsparcie osób potrzebujących oraz wiele innych wymagają oprócz naszej pracy konkretnych, często dużych środków finansowych.

Jeżeli chcesz poczuć się współtworzącym nasze dzieło – wesprzyj nas finansowo.

Darowizny na wsparcie dzieł Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody prosimy wpłacać na następujący numer konta:

PKO BANK POLSKI
IBAN PL26 10201390 0000 6802 0204 7264
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
ul. św. Pawła 2, 43-382 Bielsko-Biała
NIP: 547 20 76 711

Istnieje też możliwość przekazania darowizny poprzez system PayPal.
Za wszelkie ofiary składamy serdeczne podziękowanie, zapewniamy też o modlitwie za naszych ofiarodawców.

Informujemy, że odpowiednio przekazane darowizny na rzecz Wspólnoty mogą być odliczane od dochodu w rocznym rozliczeniu podatkowym. Schemat zaprezentowany jest poniżej:

  1. Wpłać darowiznę przelewem tytułem “Darowizna na działalność statutową”
  2. Sporządzając roczne rozliczenie wylicz 6% z pozycji 103 deklaracji PIT 37
  3. Wprowadź do załącznika PIT/O w pozycji 11 mniejszą z dwóch kwot: kwota darowizny lub 6% dochodu

SECiM – Organizacja Pożytku Publicznego 

Celem naszego Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej  aspektach: duchowym, kulturalnym, ekumenicznym, społecznym, charytatywnym, pedagogicznym. Ponadto celem jest działalność charytatywna, kulturalna i praca wychowawczo-pedagogiczna (wśród dzieci, młodzieży, dorosłych).

Dnia 4 marca 2010 r. został nam przyznany status OPP. Wszystkich tych, którym bliskie sercu jest towarzyszące nam przesłanie i cele, które realizujemy a chcieliby wesprzeć naszą działalność, zachęcamy do przekazania 1% podatku. W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać nazwę Stowarzyszenia i numer KRS.

SZKOŁA EWANGELIZACJI CYRYL I METODY
KRS-0000283067

Rachunek celowy, na który można przekazywać darowizny na zakup ziemi i budowę domu dla Wspólnoty:

PKO BANK Polski SA
IBAN PL29 1020 1390 0000 6402 0586 2125
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW