Wstawiennicy

Wspólnota nasza posługuje wszystkim potrzebującym modlitwą wstawienniczą i modlitwą o uwolnienie. Modlitwa wstawiennicza jest odpowiedzią na biblijne wezwanie Jezusa by modlić się za innych.

Jednym z elementów modlitwy jest rozeznanie duchowe i posługa prorocka. W związku z tym w celu pozyskania zwrotnej informacji o ich trafności, a także na potrzeby złożenia świadectwa zgodnie z:

To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami (1 J 1, 1-3).

Wszelkie potwierdzenia proroctw prosimy kierować na adres sekretariatu.