Sekret Pawła, sierpień 2021

Świadectwa

Świadectwa

Bóg pokazał mi, że łaska działa na mojej naturze. Kiedy przestaję się zastanawiać czy dam radę, tylko w jego imię działa i ożywia się poprzez mnie Jego Chwała. Nic nie zwalnia mnie z tego bym starała się o to, by Ewangelia biegła dalej. Z braćmi i siostrami we wspólnocie jest to prostsze i efektywniejsze, ale nawet w sytuacji ograniczenia mogę poprzez innych głosić Słowo.

Karolina, 44 lata
Świadectwa

Pan pokazał mi, że żadne zniechęcenie czy zewnętrzne okoliczności nie mogą stanąć na drodze ewangelizacji. Mam być wierna niezależnie od wszystkiego i nie tracić celu z oczu. Jednocześnie to On sam będzie działał, ja nie muszę biec tylko Słowo ma biec.

Dorota, 32 lata
Świadectwa

Doświadczyłam, że Jezus Słowo zawsze był, jest i będzie ze mną w czasie ewangelizacji. Spojrzenie na Ewangelizację, która bez następców nie ma sensu. Słowo nigdy nie jest uwięzione, tylko w Bogu jestem wolna. Żadne ograniczenia więzy nie mogą powstrzymać biegu Słowa.

Agnieszka, 37 lat
Świadectwa

Kurs, po kilkunastu miesiącach pandemii, był spotkaniem z żywym Jezusem. Brakuje mi takiego spotkania, gdyż znajduję Jezusa również we wspólnocie z braćmi i siostrami oraz w relacjach z nimi. Otrzymałem w tym czasie nowy zapał, motywację głoszenia Słowa Bożego. Niezależnie od miejsca, czasu i okoliczności mam głosić Słowo Boże i ogłaszać Królestwo Boże.

Maksymilian, 43 lata
Świadectwa

Pan odnowił we mnie pragnienie nie tylko ewangelizacji, ale i formowania ewangelizatorów oraz formatorów, którzy będą formować nowych formatorów. Pan pozwolił mi na nowo spojrzeć na swoją tożsamość, zauważyć mocne strony i te, nad którymi muszę pracować. Odnowił wizję, dał strategię, na nowo rozpalił serce by mieć całe zaangażowane, by Słowo biegło.

Aldona, 46 lat
Świadectwa

Otrzymałem od Boga kolejny raz, zapewnienie, że dobrą drogą idę. Bóg jest miłosierny, chce mi nieustannie błogosławić, kocha mnie takiego
jakim jestem. Bóg uzdalnia mnie do tego aby Słowo biegło. Słowo ma biec przeze mnie.

Łukasz, 37lat