Kurs Paweł, Lipiec-Sierpień 2018

Świadectwa

Świadectwa

Nauczyłam się pokory, wielokrotnie przekroczyłam swoje granice – to pozwoliło mi na zrobienie kroku wiary. Zobaczyła, że właśnie wtedy dałam się prowadzić Duchowi Świętemu. Odkryłam, że Bóg powołał mnie do bycia ewangelizatorem.

Jagoda, 35 lat
Świadectwa

Najważniejsze doświadczenie z tego kursu to to, że bez Jezusa się nie da, bo jestem słaby. Otrzymałem: pokorę, pokorę, pokorę; prawdę o sobie; radość ze służby Bogu

Robert, 29 lat
Świadectwa

Mogłam poznać prawdę o sobie, za co bardzo dziękuję. Skupiając się na własnych siłach nie mogę nic więcej. Doświadczyłam ogromu miłości, troski o mnie w każdym detalu, czułam się zaopiekowana przez Boga.

Ewa, 44 lata
Świadectwa

Otrzymałem odwagę, nauczyłem się pokory, dostałem błogosławieństwo do głoszenia, zdobyłem doświadczenie i dużo nowych pomysłów. „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”.

Łukasz, 34 lata
Świadectwa

Jezus zapewnił mnie, że troszczy się o mnie każdego dnia, w każdej chwili. Nauczyłam się jak prawdziwie Mu ufać. Ponadto Jezus nauczył mnie pokory, pokazał, że powinnam iść i głosić ze swoimi słabościami i ograniczeniami, bo On jest ze mną i zadba o wszystko. Ja jestem Jego narzędziem.

Joanna, 46 lat