Nowe Życie, lipiec 2021

Świadectwa

Świadectwa

Na tym kursie otrzymałam: przeświadczenie, że ja jestem dla Jezusa a On jest tu dla mnie, wypełnienie miłością, poczucie oczyszczenia i uwolnienia
z problemu jaki ciążył w moim sercu oraz wypełnienie niezwykłym pokojem.

Aneta, 44 lata
Świadectwa

Na tym kursie otrzymałem odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, spokój ducha, zdolność przebaczenia sobie i innym oraz radość i uśmiech innych. Wiem, że nie muszę być idealny żeby Bóg mnie kochał.

Paweł, 32 lata
Świadectwa

Na tym kursie dostałam pewność, że jestem tu bo On tego chciał, napełnienie Duchem Świętym a przede wszystkim nową świadomość ważnych dla mnie rzeczy i ukierunkowanie i wiem, że w końcu ruszę z miejsca.

Paulina, 40 lat
Świadectwa

Otrzymałam nadzieję, że jeszcze mogę iść drogą, po której będzie mnie prowadził Bóg, jak również uwolnienie umysłu z niepotrzebnych obciążeń.

Jadwiga, 60 lat
Świadectwa

Bóg pokazał mi, że nie muszę na Niego zasłużyć, bo On mnie kocha bezinteresownie. Wystarczy, że jestem i nie muszę na to zasłużyć swoimi uczynkami, tym kim jestem – wystarczy zaufać. Szukałam akceptacji w życiu w różnych miejscach i na różne sposoby a teraz wiem, jak a właściwie Kim powinnam wypełnić serce. Doświadczyłam bezinteresownej miłości,

Asia, 35 lat
Świadectwa

Na tym kursie doświadczyłam, że jestem córką Boga, który bardzo mnie kocha, Bożego pokoju i wiary w ludzi.

Dorota, 55 lat