Online: Nowe Życie, Grudzień 2020

Świadectwa

Świadectwa

Doświadczyłam prawdziwej miłości Boga.

Anna
Świadectwa

Doświadczyłam bezwarunkowej miłości Pana Boga, który mnie zbawia i uwalnia od wszelkiego zła.

Patrycja
Świadectwa

Bóg jest wszechmocny.

Krysia
Świadectwa

Moja świadomość tego, że Bóg mnie kocha i jest przy mnie cały czas wzrosła. Moje serce otworzyło się jeszcze bardziej na Boga.

Radek
Świadectwa

Bóg chce, abym była wolna i szczęśliwa oraz zaprasza mnie, abym dążyła do tego przez życie we wspólnocie.

Karolina
Świadectwa

Odnowienie życia w Bogu, poddanie Jego panowaniu wszystkich przestrzeni mojego serca, duszy i życia, wyciszenie i uzdrowienie z lęków, zranień, z konsekwencji grzechów moich, moich bliskich.

Gabriela
Świadectwa

Doświadczenie radości wewnętrznej i miłości ze strony braci i sióstr głoszących Dobrą Nowinę
o Jezusie.

Paweł
Świadectwa

Jezus przyszedł, aby pozwolić mi na nowo napełnić się ufnością, że moja słabość nie jest dla
Niego przeszkodą. On Jest i działa ponad wszystkim. Także ponad trudnościami, których
doświadczam i tym, czego nie rozumiem. One są drogą formacji mojego serca.

S. Monika