Młodzież, Maj 2019

Świadectwa

Świadectwa

Na tym kursie zobaczyłam, że nawet gdy mam chwilę słabości i wydaje się nam, że jesteśmy już na samym dnie i gorzej być już nie może, to Bóg wyciąga nas z tego dołka i powoduje, że możemy znów czerpać radość. Myślę, że każdy z nas czasami nie czuje obecności Boga, chociaż dobrze wie, że istnieje. Pan Bóg jest naszym najlepszym Przyjacielem i ma dla nas przygotowane wszystko co najlepsze, chce żebyśmy byli szczęśliwi. Chociaż czasem nie zgadzamy się z tym co otrzymujemy od Niego, to On jest najlepszym reżyserem naszego życia i ma dla nas przewidziany najlepszy scenariusz.

Klaudia, 16 lat
Świadectwa

Doznałam swojego rodzaju przełamania, ponieważ od jakiegoś czasu zauważyłam, że moja wrażliwość...  umiałam współczuć itp., ale rzeczy na których mi zależało traciły sens. Coś wcześniej mnie poruszało, teraz wywołało obojętność. Gdy dostałam nową szatę autentycznie poczułam, jak coś pęka i jakby opada i wzruszyłam się bardzo dopiero czytając napis na koszulce. Teraz wiem, że w trudnościach chcę zwracać się do Boga, bo On zawsze mnie rozumie, pocieszy i otworzy moje serce mi przez Pismo Święte.

Kasia, lat 16
Świadectwa

Otrzymałem nową szatę rozpoczynając nowy rozdział w życiu pod tytułem szkoła średnia a kończąc rozdział podstawówka. Dzięki nowej szacie jestem odmieniony i gotowy na nowy rozdział.

Artur, lat 15