Jan, Lipiec 2019

Świadectwa

Świadectwa

Zostałam przekonana o tym, że Bóg po raz kolejny się o mnie upomniał. Na nowo uwierzyłam, że Pan ma na mnie plan lepszy od mojego własnego. Bowiem powołał mnie na swojego ucznia, a problemy i porażki, które ostatnio przeżywam są procesem mojego oczyszczenia, które jest niezbędne do tego, aby Ewangelię nieść innym.

Monika, lat 51
Świadectwa

Na tym kursie doświadczyłam ogromnej miłości ze strony Jezusa. Jezus krok po kroku dokonywał oczyszczania wszystkich aspektów mojego życia i w sposób bardzo realny pokazał mi, które obszary wymagają poprawy, uleczenia, oczyszczenia. Doświadczenie pewności, że droga ucznia Jezusa jest drogą jedyną i absolutnie najlepszą. Tą drogą chcę podążać.

Renata, lat 47
Świadectwa

Na tym kursie otrzymałam poświadczenie, że jestem uczniem Jezusa i jego apostołem, że prześladowania i wyśmiewanie mojego bycia we wspólnocie jest normalne, że łamanie to proces mojego oczyszczania i formowania. Jezus jest moim jedynym nauczycielem, za Nim chcę kroczyć.

Joanna, lat 40
Świadectwa

Otrzymałem od Boga na tym kursie świadomość uczniostwa, świadomość formacji. Uświadomiłem sobie znaczenie relacji ucznia i to jak ważna jest harmonia. Zapragnąłem, aby to Jezus był moim jedynym Nauczycielem, aby mnie oczyszczał, formował. Abym w jakikolwiek sposób mógł nieść Go dalej innym. Pogłębiłem swoją pewność, że chcę iść dalej, wzrastać tylko z tą Wspólnotą. To nie było ładowanie baterii, ale podłączenie do reaktora atomowego.

Grzegorz, lat 36
Świadectwa

Na tym kursie otworzyły się moje oczy na wiele spraw, wiele zrozumiałam. Teraz wiem, że jestem potrzebna Jezusowi w Jego misji ewangelizacji, że ma dla mnie najlepszy plan na moje życie. To On osobiście mnie wybrał i powiedział "Pójdź za mną, nie lękaj się." Nabrałam więcej pewności siebie, poczułam Jego wielką miłość do mnie. Jezus mnie kocha, chce abym poszła za Nim natychmiast, nieodwołalnie i na całe życie.

Agnieszka, 48 lat
Świadectwa

Uświadomiłam sobie, że Jezus mnie wybrał i chce mnie formować, abym stała się Jego umiłowanym uczniem. Otrzymałam radość z tego, że należę do wspólnoty, że jestem potrzebna, ważna, że Bóg mnie potrzebuje, abym głosiła Ewangelię. Że potrzebuje każdego ucznia, że jesteśmy we wspólnocie, też dla wzrostu w wierze naszych braci i sióstr. Doświadczyłam ogromnej miłości Boga oraz radości z tego, że Jezus mnie wybrał, powołał, że chce mnie formować oraz obdarzać łaskami, abym formowała innych ludzi na uczniów Jezusa.

Asia, 29 lat