Jan, Sierpień 2021

Świadectwa

Świadectwa

Na kursie otrzymałem umocnienie w tym, że jestem uczniem Jezusa. Pomimo trudności chcę iść za Jezusem, głosić Go i przyciągać do Niego innych ludzi. Doświadczyłem tego, że Bóg mi naprawdę ufa, nigdy ze mnie nie zrezygnuje i chce mnie upiększać na swój obraz.

Dawid