Ignacy, Styczeń 2020

Świadectwa

Świadectwa

Otrzymałem umiejętność większej kontroli emocji, które nieraz błędnie mnie prowadziły w podejmowanych decyzjach.

Grzegorz, 30 lat
Świadectwa

Uzmysłowiłem sobie jak słabym człowiekiem jestem i potrzebuję pomocy Bożej w podejmowanych decyzjach i czynach

Marek, 50 lat
Świadectwa

Zrozumiałam na tym Kursie, jak ważne jest nie kierować się emocjami, żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, bo trzeba czasu i dystansu, żeby rozeznać coś z dobrym duchem.

Bernadeta, 42 lata
Świadectwa

Bóg na Kursie pokazał mi, że w rozeznawaniu używałem zbyt mało lub nieodpowiednich narzędzi z „mojego” warsztatu.

Robert, 43 lata
Świadectwa

Bóg pokazał mi, że trzeba uzdrowić moje emocje i uczucia. Pokazał mi, żeby być ostrożnym i nie działać szybko i pochopnie, lecz używać odpowiednich narzędzi, których wcześniej nie znałam.

Iwona, 37 lat
Świadectwa

Otrzymałam na tym Kursie cały zestaw narzędzi do rozeznawania duchowego – myślę, że będzie to dla mnie potrzebne i przydatne, jeśli chcę być na co dzień z Jezusem.

Ola, 40 lat