Dynamis, Sierpień 2020

Świadectwa

Świadectwa

Po raz kolejny doświadczyłam Bożej miłości, umocnienia i zapewnienia o prowadzeniu na każdym etapie ewangelizacji. To sam Bóg uzdalnia do stawania się lepszym ewangelizatorem.

Magda, 40 lat
Świadectwa

Doświadczyłam odnowienia pierwotnej miłości i zapału do ewangelizowania w imię Jezusa oraz przekonania, że wraz z Duchem Świętym współdziałając we wspólnocie (w Kościele) z innymi mogę realizować misję Jezusa „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Jak Jezus zadziałał łaską w moim życiu, tak chce poprzez mnie działać w życiu innych.

Karolina, 43 lata
Świadectwa

Piękne i mocne doświadczenie Ducha Świętego, doświadczenie Jego mocy – Dynamis.

Joasia, 33 lat
Świadectwa

Doświadczyłam przemiany mentalności na Kerygmatyczną oraz nowego zapału do ewangelizacji.

Bogusia, 53 lata