Błogosławieni Jesteście, Maj 2019

Świadectwa

Świadectwa

Bieda uwłacza człowiekowi – poniża go.

Iza, lat 34
Świadectwa

Otrzymałam świadomość tego, że bieda uwłacza człowiekowi, że w życiu pragnę tak wielu rzeczy materialnych, które potrafią pocieszyć mnie na chwilę, a nie potrafię docenić tego co mam. Często dzielę się ubraniami i zbędnymi dla mnie rzeczami, ale nigdy nie myślałam o mojej postawie i tym co mam w sercu, gdy się dzielę.

Iza, lat 34
Świadectwa

Błogosławieństwa to program na życie. Życie błogosławieństwami to metoda na budowanie zdrowej wspólnoty szukającej Chrystusa

Ksiądz Stanisław, ponad 60 lat
Świadectwa

Otrzymałem niezwykle wyraźny obraz słów Jezusa: wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili.

Grzegorz, lat 37
Świadectwa

Bóg nawołuje mnie do przemiany serca.

Marta, lat 40
Świadectwa

Świadomość nędzy i prześladowań na świecie, oraz świadomość dobroci Boga i bogactwa jakim mnie obdarzył. Nie będę sądzony ze zła, które uczyniłem, lecz z dobra którego nie uczyniłem.

Krzysztof, lat 34
Świadectwa

Pan Bóg dotknął mnie poprzez uświadomienie mi, że muszę popracować nad swoim materializmem, że okradam ubogich, że dawanie jałmużny to przywracanie godności drugiemu człowiekowi, a nie tylko rzucenie monetą. Uświadomiłam sobie jak wielkie szczęście mnie spotkało, że Pan Bóg zaprosił mnie na ten kurs.

Aneta, lat 41
Świadectwa

Zrozumiałam, że miłosierdzie i dawanie z serca jest niezbędne w życiu chrześcijanina. Nie ma tu kompromisów. Otrzymałam pragnienie życia w błogosławieństwie. Otrzymałam doświadczenie smutku związanego z odrzuceniem ubogich. Pocieszenie, że to, że dzielę się dobrami jest dobrą
drogą. Zobaczyłam, że czuję radość z posług w grupie. Jeśli stanę się ubogą, to będę mogła przyjąć błogosławieństwo i miłość.

Kasia, lat 37