Błogosławieni Jesteście, Listopad 2018

Świadectwa

Świadectwa

Na Kursie „Błogosławieni Jesteście” otrzymałam: Doświadczenie Jezusa obecnego i błogosławiącego w każdej, nawet bardzo trudnej, sytuacji. Bóg jest prawdziwie obecny w moim trudzie, w mówieniu prawdy, radości ewangelizacji.

Aneta, 39 lat
Świadectwa

Na Kursie „Błogosławieni Jesteście” otrzymałam: pewność, że zawsze pozostaję pod błogosławieństwem Boga bez względu na trudności jakich doświadczam, bo wielka jest dla nas nagroda w Niebie. Wiara w Boże prowadzenie i droga we wspólnocie daje poczucie bezpieczeństwa i pewność, że o to w życiu warto się postarać.

Ania, 58 lat
Świadectwa

Na Kursie „Błogosławieni Jesteście” otrzymałam przekonanie o tym, że On naprawdę jest w moim życiu i działa, a ja mam Mu tylko zaufać. Dostałam też wskazówki jak mam żyć tu na ziemi, żeby Jego błogosławieństwo było ze mną obecne i doprowadziło mnie do Królestwa Bożego i wiecznej krainy szczęśliwości. Mam pewność działania Jezusa w moim życiu i zaproszenie, by zaufać Mu w pełni zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa finansowego.

Ania, 25 lat
Świadectwa

Na Kursie „Błogosławieni Jesteście” otrzymałem nowe spojrzenie na życie błogosławieństwami oraz zapewnienie, że życie nimi daje gwarancję wiecznej szczęśliwości. Błogosławieństwa tu na ziemi dają mi przedsmak tego co czeka na mnie w Niebie.

Tomek, 41 lat
Świadectwa

Na Kursie „Błogosławieni Jesteście” otrzymałem ogromny pokój serca. Rozwianie wielu wątpliwości odnośnie treści błogosławieństw. Poczułem się powołanym na nową drogę prowadzącą ku szczęściu. Mam większą nadzieję, że Pan Jezus przyjmie mnie w poczet błogosławionych.

Franek, 75 lat
Świadectwa

Na Kursie „Błogosławieni Jesteście” otrzymałem odpowiedzi na pytania dotyczące mojego stosunku do dóbr materialnych. Bóg uświadomił mi, że On troszczy się o moje potrzeby i to jest bardzo uwalniające dla mnie. Całe moje zaufanie w tej kwestii mam pokładać w Nim, a nie w swoich możliwościach.

Łukasz, 40 lat