Online: Benedykt, Styczeń 2021

Świadectwa

Świadectwa

Służba Bogu jest drogą do pokoju, otrzymałem wiele wskazówek jak regułę Św. Benedykta realizować w każdym dniu.

Robert
Świadectwa

W pełni zrozumiałem cele SECiM i teraz w odpowiedzialności mogę podejmować decyzję co dalej mam robić. Otrzymałem listę, według której powinienem pracować nad sobą. Poznałem prawdę o sobie samym, o moim podejściu do naszej wspólnoty, wiem gdzie jestem i co muszę zmienić.

Krzysztof
Świadectwa

Otrzymałam konkretne wskazówki jak pracować nad sobą i co powinnam przepracować, aby moje życie było toczyło się harmonijne na wszystkich jego płaszczyznach (duchowość, rodzina, wspólnota, praca).

Iza
Świadectwa

Był to czas, gdy Pan pokazał mi co to znaczy iść (zarówno indywidulanie, jak i we wspólnocie) za Nim i w czym jeszcze nie domagam. 

Patrycja