Benedykt, styczeń 2019

Kurs nauczył mnie, że pokora i posłuszeństwo nie świadczą o ludzkiej słabości, ale o jego sile. Nauczyłam się jak czytać Pismo Święte. Bóg pokazał mi, że trzeba pracować nad sobą.

Karolina, 36 lat

Otrzymałam dużo spokoju. Prawidłowo nauczyłam się kontemplować Słowo Boże oraz usłyszałam prawdę o sobie i mogłam ją powiedzieć współbraciom.

Iza, 33 lat

Zrozumiałam, że muszę nauczyć się równowagi w życiu.

Kinga

Otrzymałem od Boga Prawdę. Bóg za sprawą kursu rozświetlił mi aspekty życia, w których nie domagam.

Rafał, 34 lata

Otrzymałam pokorę i radość ze służby. Ogromne potwierdzenie, że droga umiaru i równowagi jest słuszna. I jest tym do czego Bóg mnie zaprasza.

Kasia, 36 lat

Było to nowe doświadczenie w moim życiu, które zmieniło moje spojrzenie na otaczającą mnie codzienność życia oraz na relacje we wspólnocie a także w małżeństwie. Otrzymałem od Boga umiejętność pogodzenia różnorodnych aspektów mojego życia tak, aby nie kolidowały ze sobą.

Krzysztof, 39 lat