Benedykt, Luty 2020

Świadectwa

Świadectwa
Otrzymałam umocnienie w tym, że to jest moje miejsce. Przekonanie, że warto przełamywać swój strach, by doświadczyć miłości Bożej, większej pewności w posługach.
Paulina, 29 lat
Świadectwa
Otrzymałem od Boga głębokie poczucie przynależności do wspólnoty. Uświadomiłem sobie, że ja również jestem kimś ważnym i wraz z moimi braćmi i siostrami tworzę naszą wspólnotę. Jestem za nią odpowiedzialny.
Paweł, 36 lat
Świadectwa
Otrzymałam konkretne wskazówki do pracy nad sobą, które przybliżą mnie do Boga, umocnią na drodze wzrastania we wspólnocie i mam nadzieję, że staną się regułą mojego życia.
Ewelina, 34 lata
Świadectwa
Odkryłem płaszczyzny, w których muszę jeszcze dużo zrobić. Doświadczyłem bijącego serca wspólnoty poprzez przebywanie z braćmi i siostrami.
Grzesiek, 37 lat
Świadectwa
Bóg mi pokazał drogę: przez wspólnotę do Królestwa Bożego.
Ula, 56 lat
Świadectwa
Doświadczyłem, że każdy ma swoje miejsce we wspólnocie, że reguła Benedykta może mieć zastosowanie także w życiu prywatnym.
Krzysztof, 48 lat
Świadectwa
Otrzymałam przekonanie, że wspólnota jest dla mnie, jest w niej dla mnie miejsce. Czuje się odpowiedzialna za wspólnotę.
Agnieszka 40, lat
Świadectwa
Zapewnienie, że ta wspólnota jest moja, jest moją rodziną.
Aneta, 38 lat