Andrzej, Sierpień 2019

Świadectwa

Świadectwa

Na kursie otrzymałam narzędzia, które pomogą mi by nie „zasiedzieć się”, „zastać” w swoim toku rozumowania, swoich przyzwyczajeniach, swoich schematach, które nie pchają mnie do przodu. Potrzebowałam nowej wizji, mentalności, na kursie zrozumiałam jak bardzo jest to kluczowe w mojej drodze z Panem.

Diana, 35 lat
Świadectwa

Na kursie otrzymałam zachętę, aby patrzeć dalej.  Potwierdzenie, że mogę marzyć o rzeczach wielkich, bo to Bóg daje siłę, aby je zrealizować. Nową mentalność – chcę doświadczać nowych rzeczy i w nowy sposób je realizować. Wszystko mogę  w Tym, który mnie umacnia.

Basia, 51 lat
Świadectwa

Pan Bóg pokazał mi i zaprosił przede wszystkim do tego, żeby żyć w takiej postawie otwartości na zmiany dotyczące mojej posługi i jej wyobrażeń, ale także zmiany dotyczące całego życia. Też do tego, żeby traktować te zmiany jako coś dobrego i koniecznego do coraz lepszej i bardziej owocnej ewangelizacji. Otwartość na zmiany, które pokazuje Pan Bóg może być początkiem i sposobem jeszcze lepszej i owocnej ewangelizacji.

Anna, 24 lata
Świadectwa

Odkryłem, że mam klapki na oczach, stare schematy, sposoby myślenia i stereotypy i że już czas je odrzucić. Moja droga i szkolenia doprowadziły mnie do tego kursu wiążąc wszystko w jedną całość.

Karol, 46 lat
Świadectwa

Otrzymałam zapewnienie, że On mnie prowadzi. Chce, abym budowała życie z Nim. Utwierdził mnie, że warto mieć wizje, bo to spojrzenie w Jego kierunku. Aby to zadziałało, trzeba nam przemieniać się, upodabniać nam do Niego. Otrzymałam też więcej odwagi. Jestem listem pisanym przez Boga do ludzi, chcę, aby właściwie był ten list odczytywany.

Jagoda, 36 lat
Świadectwa

Otrzymałam zapewnienie, że Bóg pragnie ode mnie więcej niż dotychczas. Ufność, że mogę dalej, głębiej i wyżej. Że powinnam wciąż marzyć nawet o tym co wydaje się niemożliwe i nie patrzeć na swoje ograniczenia, bo On jest ich Panem. W Bogu niemożliwe staje się możliwym.

Martyna, 36 lat
Świadectwa

Otrzymałem odwagę do tego, by nie bać się mieć marzeń i wizji. Tam gdzie Jezus będzie pierwszy tam i będzie otwarta na oścież brama, by nową wizję wcielić w życie. Potrzeba mieć wizję i patrzeć dalej i głębiej i zmieniać swoją mentalność, formując formatorów.

Ks. Paweł