W Szkole Ewangelizacji Cyryl i Metody posługuje Diakonia Modlitwy Wstawienniczej,
która służy wszystkim, którzy potrzebują modlitwy.
Czym jest modlitwa wstawiennicza?

Modlitwa wstawiennicza niesie ze sobą wiele łask. Trzeba pamiętać, że nie wiąże się ona z żadnym magicznym spełnianiem próśb i życzeń. Jej skutkiem jest nie tylko uzdrowienie fizyczne, czy psychiczne, ale przede wszystkim głęboka przemiana serca, nawrócenie uczynione mocą Pana Jezusa.

Modlitwa wstawiennicza jest darem Ducha Świętego. “To sam Duch Święty przyczynia się za nami w błaganiach zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8, 26-27). Modlić się wstawienniczo oznacza równocześnie jednoczyć się z Chrystusem Zmartwychwstałym, który “żyje i wciąż wstawia się za nami” do Ojca (Hbr 7, 25). “Chrystus bowiem wszedł do samego Nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga” (Hbr 9, 24).

Jest to zatem modlitwa o charakterze prośby, w której jedna osoba lub grupa osób wstawia się do Boga za drugim człowiekiem. Jest to najbardziej bezinteresowna modlitwa prośby, ponieważ jest błaganiem Boga o łaski dla innych osób, czasem zupełnie nieznanych.

Modlitwa wstawiennicza obecna jest w Kościele od jego początków. Wymownym tego świadectwem są m.in. pisma Ojców Kościoła. W tekście pochodzącym z II wieku, autorstwa św. Justyna, będącym najstarszym zachowanym opisem chrztu, czytamy: “My tedy po udzieleniu kąpieli temu, który uwierzył i do nas się przyłączył, prowadzimy go na miejsce, gdzie gromadzą się bracia, by wspólnie modlić się za siebie”. Liturgiczne teksty Mszy św. pochodzące z przeszłości również obfitują w wezwania wstawiennicze. Już w IV wieku podczas liturgii Mszy św. modlono się za żywych i zmarłych. W trakcie przygotowania darów ofiarnych diakon odczytywał ich imiona z tabliczek powleczonych woskiem, które nazywano dyptykami. Śladem modlitwy za siebie i innych jest również zachowane do dzisiaj w liturgii prastare greckie wezwanie Kyrie eleison. We współcześnie sprawowanej liturgii Eucharystii, jak również w obrzędach sakramentów często można usłyszeć wstawiennicze wezwania modlitewne.

Jak się przygotować do modlitwy wstawienniczej?

Konieczny jest stan łaski uświęcającej. Każda osoba, zabiegająca o modlitwę wstawienniczą, powinna być po spowiedzi. Dobrze, jeśli jest to spowiedź generalna. Warunek ten nie dotyczy tych osób, które nie mogą korzystać z sakramentu pokuty.

Sposób prowadzenia modlitwy

Można umówić się na modlitwę w kościele (spotkanie realne, z zachowaniem reżimu sanitarnego) lub na modlitwę za pośrednictwem platformy Zoom (spotkanie online).

Przebieg modlitwy
  1. W modlitwie uczestniczymy osobiście, koniecznie z własnej i nieprzymuszonej przez nikogo woli.
  2. Modlitwę poprzedza rozmowa, przeprowadzana z osobą, nad którą modlimy się wstawienniczo. Ma ona służyć głębokiemu zapoznaniu się z intencją; prowadzona jest przez dwie, na stałe wyznaczone osoby świeckie lub przez ks. Przemysława Sawę. Podczas tej, objętej ścisłą tajemnicą, rozmowy, osoba prosząca o modlitwę wstawienniczą opisuje swój problem i intencję. Należy to uczynić w sposób konkretny, dlatego też osoba ta powinna się do niej odpowiednio przygotować.
Jak umówić się na modlitwę?

Można skontaktować się telefonicznie 691 667 850 we wtorki i czwartki w godzinach od 19:00 do 21:00, mailowo na adres wstawiennicza@secim.pl lub przez formularz zgłoszeniowy umieszczony poniżej. Konieczne jest zdefiniowanie konkretnego problemu i podanie intencji modlitwy. Następnie zostanie ustalony sposób modlitwy i jej termin.

Zaznaczamy, że diakonia nie prowadzi poradnictwa przez wiadomości SMS.

Jeśli chcesz abyśmy się modlili w podanej intencji bez Twojego osobistego udziału w modlitwie, zachęcamy do skorzystania ze skrzynki intencji modlitewnych.

Modlitwa wstawiennicza – formularz kontaktowy

W przypadku wyboru modlitwy przez platformę Zoom – prosimy o zapoznanie się z zasadami modlitwy wstawienniczej on-line .