Modlitwa o uwolnienie

W Szkole Ewangelizacji Cyryl i Metody posługuje o uwolnienie.

W poniżej wymienionych sprawach – prosimy okontakt z  o. Przemysławem tel.  603 992 378; e-mail: dyrektor@secim.pl

Warunkami koniecznymi do odbycia modlitwy wstawienniczej są:

Zgodnie ze słowami Pana Jezusa “Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.” (Mk 16, 17-18), Kościół podejmuje modlitwę o uwolnienie ludzi o mocy demonów.

Podstawowym działaniem Kościoła jest sakrament pokuty, w którym człowiek doświadcza Bożego miłosierdzia, przebaczenia grzechów i uzdrowienia wewnętrznego.

W przypadku różnych zniewoleń, dręczeń konieczna jest modlitwa o uwolnienie, prowadzona przez kapłana (na mocy święceń kapłańskich każdy ksiądz może prosić Boga o uwolnienie człowieka od mocy Złego).

Zdarzają się również sytuacje opętania człowieka (wskutek jego wcześniejszych decyzji czy zachowań). Wtedy konieczne jest odprawianie egzorcyzmu, według rytuału zatwierdzonego przez Kościół. Egzorcyzmy może odprawiać biskup diecezjalny oraz kapłan mający od biskupa upoważnienie do wypełniania takiej posługi (upoważnienie pisemne lub ustne). Upoważnienie może dotyczyć konkretnego przypadku osoby lub może być udzielone szerzej. Modlitwa egzorcyzmu zawsze musi być poprzedzona rzetelną rozmową z osobą zniewoloną (jeśli jest to możliwe). W wielu przypadkach jest też potrzebna konsultacja psychiatryczna.

Poniżej prezentujemy link do dokumentu w którym przedstawione są podstawowe informacje nt. przygotowania do modlitwy o uwolnienie: