Dyżury Misjonarza Miłosierdzia

Ks. Przemysław Sawa, Misjonarz Miłosierdzia, dostępny jest w konfesjonale  w następujących terminach:*

kościół pw. NSPJ w Bielsku-Białej

  • 12 lutego godz. 16:30-17:15
  • 4 marca godz. 16:30-17:15

Konfesjonał oznaczony “Misjonarz Miłosierdzia”.

Kontakt: 734 176 069; xpsawa@gmail.com

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (biuro): 691 200 303 (dostępny pn-pt 9:00-17:00)

* z racji duszpasterskich mogą się zdarzyć przesunięcia w terminach; ewentualne zmiany będą publikowane na www.diecezja.bielsko.pl lub www.secim.pl

Kim jest Misjonarz Miłosierdzia? 


  • Kapłan powołany przez papieża, by w jego imieniu głosić prawdę o miłosierdziu Bożym
  • Zadania wskazane przez Franciszka: bycie znakiem matczynej troski Kościoła o Lud Boży; bycie żywym znakiem przygarniającego Ojca w niebie; rekolekcjoniści Miłosierdzia; pomoc dla osób wracających do życia sakramentalnego
  • Kapłan, który otrzymał władzę przebaczenia grzechów zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej (m.in. profanacja Najświętszego Sakramentu).

Dla kogo?


  • dla osób o trudnej sytuacji życiowej, którym trudno podjąć spowiedź po wielu latach;
  • dla osób, które popełniły grzechy, których rozgrzeszenie zarezerwowane jest dla Stolicy Apostolskiej;
  • dla osób, które szukają drogi do uporządkowania życia.