Misjonarz Miłosierdzia

Dyżury Misjonarza Miłosierdzia

Ks. Przemysław Sawa, Misjonarz Miłosierdzia, dostępny jest w konfesjonale  w następujących terminach:*

kościół pw. NSPJ w Bielsku-Białej

  • czwartek, 22 lutego, godz. 16:30-17:30
  • czwartek, 15 marca, godz. 16:30-17:30

 

Konfesjonał oznaczony “Misjonarz Miłosierdzia”.

 

Kontakt: 734 176 069; xpsawa@gmail.com

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody (biuro): 691 200 303 (dostępny pn-pt 9:00-17:00)

* z racji duszpasterskich mogą się zdarzyć przesunięcia w terminach; ewentualne zmiany będą publikowane na www.diecezja.bielsko.pl lub www.secim.pl