Światło Słowa

Światło Słowa

Przez kolejne cztery tygodnie adwentu pozwól prowadzić się ŚWIATŁEM SŁOWA.
Zacznij od niego dzień, niech ono wskaże i oświetli Ci drogę.
Zapraszamy na cykl codziennych rozważań Ewangelii z członkami Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.