Trwać w Jezusie!

Trwać w Jezusie!

Konferencja wygłoszona przez Marzenę Pietroszek podczas spotkania modlitewnego Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody w dniu 16.01.2019 r.