Nocna adoracja

Nocna adoracja

Z soboty na niedzielę odbyła się adoracja, w czasie której określonych godzinach członkowie Diakonii Wsparcia Modlitwą  modlili się za Wspólnotę, sympatyków i wszystkie prowadzone dzieła.
Czuwanie poprzedziła Eucharystia w int. SECIM celebrowana w gronie pierwszej grupy adorujących.
Adoracja trwa w kaplicy pw. świętych Cyryla i Metodego w naszym biurze.