MICHAŁ WALICZEK

MICHAŁ WALICZEK

Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień (Iz 43, 2)

Te słowa księgi proroka Izajasza towarzyszą mi niemal od początku mojej drogi we Wspólnocie jak i drogi nowego życia jakie ofiarował mi Jezus. Słowa, które są dla mnie nadzieją, umocnieniem, dodają mi odwagi i są nieustannym przypominaniem tego że Ojciec jest blisko, troszczy się i ochrania mnie. Tym trwającym doświadczeniem bliskości i troski Ojca, chcę dzielić się z innymi.

Jestem mężem i ojcem. Mam wspaniałą i kochającą żonę Joasię oraz czwórkę cudownych dzieciaków: dwie córeczki i dwóch synków. Zawodowo zajmuję się prowadzeniem własnej firmy w branży finansowo – księgowej. Otwarcie podchodzę do nowych wyzwań i jestem konsekwentny w realizacji podejmowanych zadań. Kiedy tylko mam możliwość lubię grać w piłkę nożną i jeździć na nartach.