MARZENA PIETROSZEK

MARZENA PIETROSZEK

Pełnomocnik Dyrektora, członek Ekipy Krajowej SESA.

Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha (J 3, 8).

Te słowa niezmiennie mnie poruszają i są źródłem dążenia do życia w coraz większej wolności opartej na Jezusie. Stąd w moim umyśle i sercu jest niegasnące pragnienie, aby opierać głoszenie i działanie na mocy Ducha Świętego tak, aby stawać się coraz doskonalszym narzędziem w Jego ręku.

Dlatego kierunek i cel mojej służby określa ostatni nakaz Jezusa:

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16, 15).

W życiu prywatnym jestem matką. Wychowuję córkę Aleksandrę, dzięki której odkrywam istotę miłości i życia w prawdzie.

Jestem osobą zabieganą i nigdy się nie nudzę. Dziękuję Bogu za to, że nieustannie rozszerza moje granice i wciąż stawia przede mną nowych ludzi i nowe zadania. Nadaje mojemu życiu przedsmaku wiecznej pełni z Nim – jedynym Panem i Bogiem.