KS. DR PRZEMYSŁAW SAWA

KS. DR PRZEMYSŁAW SAWA

Pasterz Wspólnoty

Jestem prezbiterem diecezji bielsko-żywieckiej od 2 czerwca 2001 roku, doktorem teologii dogmatycznej. Pochodzę z Czechowic-Dziedzic. Jestem inicjatorem, a zarazem mianowanym przez biskupa bielsko-żywieckiego Dyrektorem Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody.

Przynależę do Ekipy Krajowej Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) w Polsce.

Jestem pracownikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (adiunktem w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Duchowości).

Z dekretu biskupa pełnię posługę egzorcysty w diecezji bielsko-żywieckiej.

Papież Franciszek ustanowił mnie Misjonarzem Miłosierdzia.

Interesuję się teologią dogmatyczną i teologią duchowości, duchowością zakonów i wspólnot, teologią niekatolickich wspólnot chrześcijańskich, liturgią i duchowością Kościoła wschodniego.

Głoszę liczne rekolekcje, misje w parafiach oraz prowadzę kursy ewangelizacyjne.

Mottem mojego posługiwania są słowa:

Będziesz dla nich znakiem i poznają, że Ja jestem Pan (Ez 24, 27c).