KAMIL ORLICKI

KAMIL ORLICKI

Moją pasją życia jest żywy i zmartwychwstały Jezus, który ciągle chce czynić wielkie rzeczy dla każdego z  nas. Pragnę dzielić się doświadczeniem Jego niepojętej i nieskończonej miłości, która dodaje mi sił w  pokonywaniu każdej przeszkody.  Poprzez posługę muzyczną, którą pełnię we Wspólnocie, chcę wyrażać tę Pasję, aby uwielbiać Tego, który jest dla mnie najważniejszy.

Ostatnio bliski mi jest fragment Słowa Bożego:

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do  światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu (J 3, 21).

Dzisiaj musimy walczyć o prawdę, która bywa często trudna. Jedyną prawdę mamy tylko w Bogu. Nieustannie chcę kroczyć w świetle chwały Jezusa, aby to On zawsze szedł o krok przede mną i żeby mnie prowadził tam, gdzie chce. Każdego dnia we Wspólnocie chcę odpowiadać na wezwanie samego Jezusa, aby ewangelizować i głosić, że On jest pełnym chwały Barankiem, który czeka na każde serce spragnione Jego miłości. Tylko w Jezusie jest nasze zbawienie.

Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów (Ap 2,29).

Wielkim zadaniem Kościoła jest słuchać Ducha Świętego, który nieustannie chce działać w nas i przez nas. Bóg chce ożywiać Swój Kościół oraz nieustannie wzbudzać nowe, zaskakujące przebudzenie, które jest przyciąganiem Chwały Bożej już tutaj na ziemi. Chcę nieustannie przebywać w tej chwale oraz uczyć się posłuszeństwa Duchowi Świętemu, po to, aby Bóg mógł czynić wielkie rzeczy w Kościele według Swojej woli i łaski, którą nas obdarza.