ADAM ZUBER

ADAM ZUBER

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
(Flp 4,13)

Życie z Jezusem jest piękne! Pan Bóg zaskakuje mnie, wzmacnia i prowadzi przez życie. To On uzdalnia mnie do tego, do czego mnie powołuje. Nigdy bym nie pomyślał, że będę w tym miejscu w którym jestem teraz i robił to, co robię dla Jezusa. Wiem, że z Nim wszystko jest możliwe. Jestem przekonany, że jeszcze wielkie rzeczy przede mną.

Prywatnie, od 25 lat jestem mężem Małgosi i ojcem Jaśka i Antka. Pracuję w szkole jako dyrektor oraz zajmuję się nieruchomościami. Uwielbiam podróże, jazdę na nartach i grę w siatkówkę.