Tag: Kurs

Dla dzieci, Lipnik

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami ogólnymi o kursach. Uwaga! Obecnie przyjmujemy zapisy wyłącznie na listę rezerwową. Zapisz się na listę rezerwową! Cel: Doświadczyć Boga we wspólnocie dzieci. Dla kogo: dla...

Zobacz więcej
Kurs Dynamis, Oświęcim
Kurs Dynamis, Oświęcim

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami ogólnymi o kursach. Zapisz się! Drugi kurs drugiego etapu formacji SESA. Cel: Nauczyć się ewangelizować z wielką mocą. Dla kogo: dla osób dorosłych, po co najmniej 4 kursach...

Zobacz więcej
Kurs Andrzej, Oświęcim
Kurs Andrzej, Oświęcim

Zapisy na kurs odbywają się poprzez bezpośredni kontakt SECiM z liderami Szkół Ewangelizacji, do których zostanie skierowana korespondencja mailowa. Prosimy o zapoznanie się z informacjami ogólnymi o kursach. Cel: Wyposażyć członków ekip w nową...

Zobacz więcej
Kurs Paweł, Oświęcim
Kurs Paweł, Oświęcim

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami ogólnymi o kursach. Zapisz się! Cel: Uformować ewangelizatorów, którzy przekazują Kerygmat w kreatywny i skuteczny sposób. Dla kogo: dla członków wspólnot ewangelizacyjnych...

Zobacz więcej
Kurs Mojżesz, Bystra
Kurs Mojżesz, Bystra

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami ogólnymi o kursach. Lista rezerwowa! Szósty kurs pierwszego etapu formacji SESA. Cel: Zaprezentować drogę wspólnoty chrześcijańskiej, która idzie do swojej Ziemi Obiecanej...

Zobacz więcej
Kurs Nowe Życie, Bystra
Kurs Nowe Życie, Bystra

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami ogólnymi o kursach. Zapisz się! Kurs podstawowy ? pierwszy kurs formacji SESA. Cel: Doświadczyć zbawienia w Bogu, poprzez osobiste spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym i nowe...

Zobacz więcej
Kurs Jan, Oświęcim
Kurs Jan, Oświęcim

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami ogólnymi o kursach. Zapisz się! Trzeci kurs pierwszego etapu formacji SESA. Cel: Poznać naszą rolę w planie zbawienia, który Bóg powierzył Jezusowi: stać się uczniami Jezusa...

Zobacz więcej
Kurs Emaus, Wisła
Kurs Emaus, Wisła

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami ogólnymi o kursach. Zapisz się! Cel: Przejść drogę z Jerozolimy do Emaus z Jezusem Zmartwychwstałym, aby zapalić serce ogniem Słowa Bożego; następnie wrócić z Emaus do...

Zobacz więcej
Kurs Estera, Bystra

Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z informacjami ogólnymi o kursach. Zapisy na kurs zostały zakończone, przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na listę rezerwową. Zapisy na listę rezerwową Kurs autorski Szkoły Ewangelizacji św. Marka...

Zobacz więcej