Online: Źródło i Szczyt, Kwiecień 2021

Świadectwa

Świadectwa
Doświadczyłam Tej miłości Bożej, którą mnie obdarza podczas Eucharystii w 3 Szczytach: Słowie, Ofierze i Uczcie. Przypomniał mi Eucharystię, w której doświadczyłam tego po raz pierwszy. Czuję się wezwaną, aby w pełni uczestniczyć w Liturgii, rozumiejąc co Bóg w Niej dla nas czyni.
Ania, 69 lat
Świadectwa
Poczułam zachwyt nad Eucharystią, zrozumiałam więcej. Zarówno rozumem, jak i sercem zbliżyłam się do Źródła i Szczytu. Otrzymałam też przynaglenie do modlitwy o jedność Chrześcijan. Chcę teraz bardziej świadomie i żywo uczestniczyć w Eucharystii.
Alicja, 41
Świadectwa
Pan Bóg zaprasza mnie do bardziej aktywnego, rozumowego, ale też duchowego przeżywania Eucharystii, najpierw tej niedzielnej i przenoszenia jej owoców na życie. Dowiedziałem się, jakie są początki kształtu mszy świętej, uporządkowałem i zdobyłem też wiedzę na temat liturgii, także innych wyznań chrześcijańskich, zachęcony zostałem do spróbowania modlitwy, korzystając z brewiarza.
Krzysztof, 35
Świadectwa
Wielką radość, której ostatnio mi bardzo brakowało, większą miłość do Eucharystii. Większą wiedzę o Liturgii. Żywy i prawdziwy Bóg jest obecny w Eucharystii. On kocha nas najbardziej, jak nikt inny, oddał za mnie swoje życie.
Grażyna, 50 lat
Świadectwa
Otrzymałem odpowiedź po co mi Eucharystia i jak nią żyć poza nią.
Marek, 50 lat
Świadectwa
Na kursie otrzymałem odpowiedzi na pytania dotyczące eucharystii, jej historii oraz nowe wyzwania jakie Bóg stawia przede mną dotyczące ekumenizmu. Jestem wezwany do pełnego i aktywnego uczestnictwa w EUCHARYSTII.
Mariusz, 37 lat