Nowe Życie, wrzesień 2018

Świadectwa

Świadectwa

Poczucie, że I ja jestem dzieckiem Boga.

Anna, 35 lat
Świadectwa

Ogłosiłam, że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Oddałam Mu panowanie I królowanie w każdej sferze I w każdym czasie mojego życia.

Agata, 33 lata
Świadectwa

Zrzucenie wielkiego ciężaru z siebie.

Dariusz, 44 lata
Świadectwa

Kiedy upadam w swoim życiu moralnie a nawet fizycznie, już wiem że Duch Święty zawsze mnie złapie i uniesie do Boga.

Agnieszka, 40 lat
Świadectwa

Otrzymałem doświadczenie bliskości Pana I wspólnoty braci oraz sióstr.

Paweł, 35 lat
Świadectwa

Doświadczyłam miłości Boga jako kochającego Taty I otwarłam moje serce na Niego.

Ewelina, 33 lata