Nowe Życie, 4-6 luty 2022

Świadectwa

Świadectwa

Na kursie otrzymałem poczucie bycia umiłowanym dzieckiem Boga. Poczucie, że jestem kochany pomimo, a nie za.

Marek, 48 lat
Świadectwa

Na kursie otrzymałam pewność, że Bóg w danej mi wolności czeka na moje przyzwolenie do wejścia w moje życie, w moją codzienność. Otrzymałam przekonanie, że muszę przyjąć Jezusa jako Pana i Króla – oddać mu swoją wolę, aby mógł realnie działać w moim życiu. Potrzebuję powrotu do życia we wspólnocie, bo bez wsparcia, umocnienia, relacji, „usycham”.

Beata, 47 lat
Świadectwa

Kręciłam się w kółko szukając Boga – to tu, to tam. Bóg zatrzymał mnie, uspokoił. Pokazał początek drogi i wskazał kierunek. Niestety nie obiecał, że będzie łatwo, ale że będzie WARTO!

Małgorzata, 57 lat
Świadectwa

Niby wiedziałam, że Bóg jest, że mnie kocha ale zawsze gdzieś z tyłu głowy była myśl, że ze względu na moje grzechy nie zasługuję na tę miłość, że czeka mnie tylko kara. Od drugiego dnia kursu czuję, że Bóg mnie kocha i jestem dla niego ważna. Czuję się taka wolna. Mam poczucie Bożej obecności, aż sama nie mogę w to uwierzyć ale tak jest.

Ewa, 56 lat
Świadectwa

Na kursie otrzymałam głębokie poczucie ulgi i wolności, płynące z ożywiającego i uwalniającego faktu, że Jezus jest moim Panem i Królem – to wszystko zmienia! Nie ja tu rządzę. Cieszę się głęboką radością, że mam takiego Króla.

Agnieszka, 47 lat