Online: Nowe Życie, Luty 2021

Świadectwa

Świadectwa

Na kursie otrzymałam „doświadczenie” grupowego przeżywania wiary i jej pogłębienia oraz poczucie miłości Bożej.

Wiktoria, 20 lat
Świadectwa

Zyskałam wiedzę i świadomość, że Bóg mnie kocha i czeka na mnie.

Paulina, 24 lata
Świadectwa

Na kursie otrzymałem wiedzę oraz siłę, by iść drogą Pana. Doświadczyłem tego, że Duch Święty, który nas wypełnia, uzdrawia moją duszę. Chcę postawić Boga w centrum mojego życia.

Jakub, 27 lat
Świadectwa

Na kursie otrzymałem motywację do zmiany swojego (a nie innych) życia/postępowania. Uświadomiłem sobie, że najważniejsze, co mogę zmienić w swoim małżeństwie, to zmienić siebie, swoje serce i prawdziwie pokochać swoją żonę (prosić Jezusa o tę miłość).

Wojciech, 46 lat
Świadectwa

Na kursie otrzymałam dużo radości, pokój w sercu i przeświadczenie, że Bóg mnie kocha. Mimo początkowych trudności i pewnej blokady w sercu z mojej strony, doświadczyłam niesamowitej miłości Jezusa, zwłaszcza podczas modlitwy wstawienniczej.

Ewa, 28 lat