Nowe Życie, listopad 2019

Świadectwa

Świadectwa

Na kursie uświadomiłem sobie jaką MIŁOŚCIĄ obdarza mnie Bóg, również warto być dumnym z wiary w Jego miłość. Bóg kocha nasz wszystkich niezależnie od tego ile nagrzeszyliśmy.

Marcin, lat 22
Świadectwa

Na kursie otrzymałam zapewnienie, że Bóg działa w każdej przestrzeni mojego życia, że warto Mu zaufać. Poprzez sakramenty, czytanie Słowa Bożego, modlitwę osobistą i wspólnotową mogę przebywać w Jego stałej obecności w każdej chwili życia. Uznaję Jezusa jako Pana mojego życia. To nie ja – ale On króluje.

Maria, lat 30
Świadectwa

Otrzymałem umocnienie wiary w Bożą miłość bez względu na moją miłość do Boga. Teraz wierzę, że On jest zawsze przy mnie, umacnia mnie, że jest moim Panem i Zbawicielem. Otrzymałem wiarę w Ducha Świętego, że jeśli tylko zaufam, poproszę to wtedy w każdym miejscu, czasie, sprawie On pomoże mi rozeznać co jest dla mnie dobre, właściwe. Jestem mocniejszy aby mówić i świadczyć o Bogu, o Bożej miłości.

Włodzimierz, lat 60
Świadectwa

Na tym kursie otrzymałem motywację do działania i oddania się w pełni Panu Jezusowi, doświadczenie bliskości Boga.

Wojtek, lat 40
Świadectwa

Na tym kursie doświadczyłam, że Bóg mnie kocha mimo moich grzechów, jakie by nie były i zawsze chce być przy mnie.

Grażyna, 62 lata