Kurs Jezus w 4 Ewangeliach, Lipiec 2018

Świadectwa

Świadectwa

Otrzymałam piękny obraz i namacalne doświadczenie Jezusa z czterech różnych perspektyw.

Kornelia 38 lat
Świadectwa

Niesamowite poznanie Jezusa z czterech różnych perspektyw. Każda z nich trafiła do mnie w inny sposób - każda dotyka innego ważnego aspektu życia.

Ania 28 lat
Świadectwa

Mam w sercu wielką radość i wdzięczność. Zachwycił mnie Jezus widziany oczyma  4 ewangelistów, i wierzę że tutaj zaczyna się moja nowa podróż ze Słowem Bożym.

Magda 38 lat
Świadectwa

Kurs pokazał mi, że w życiu cenni są przyjaciele, którzy prowadzą nas do Jezusa i jeśli trzeba przypominają nam o Jezusie. To dzięki takim właśnie przyjaciołom, ja mogłam spotkać Jezusa, i wyznać że Jezus jest moim Panem i moim Bogiem.

Kasia 34 lata
Świadectwa

Otrzymałem potwierdzenie, że jestem we właściwym czasie i miejscu, aby wzrastać duchowo. Nowe spojrzenie na teksty Ewangelii i samych ewangelistów, nowe spojrzenie na braci i siostry ze wspólnoty.

Jacek 48 lat
Świadectwa

Doświadczyłam wielkiej wdzięczności za łaskę wiary, dar Nowego Życia od Jezusa i Jego ogromnego miłosierdzia, które odkryłam na nowo.

Justyna 34 lata