Kurs Jezus w 4 Ewangeliach, Sierpień 2019

Świadectwa

Świadectwa

Otrzymałam nowe spojrzenia na cztery ewangelie przez pryzmat ewangelistów. Jezus to żywe Słowo.

Monika, 36 lat
Świadectwa

Zobaczyłem Jezusa oczami autorów Ewangelii. Było to dla mnie ciekawe doświadczenie, bo każdy z autorów dał mi obraz Jezusa na swój sposób, tzn. jak Go widzi, jaki był i jest.

Głęboko wyznałem Jezusa swoim Panem.

Piotr, 45 lat
Świadectwa

Otrzymałam pokój w sercu, duże zawierzenie Jezusowi, potwierdzenie, że droga, którą obrałam jest tą właściwą. Słowo ma moc i bez niego nie umiałabym już żyć. Doświadczyłam wielkiego pokoju, pewności, że Jezus to mój Pan i Bóg!

Pan uwolnił mnie od moich zabezpieczeń, zaprosił do codziennego spotykania z Jego Słowem. Napełnił Duchem św. i pozwolił mi się otworzyć na modlitwie. Doświadczyłam spotkania z Jezusem przez czterech Ewangelistów.

Joanna, 49 lat
Świadectwa

Doświadczyłam prawdziwej miłości i bliskości Boga. Zobaczyłam oczami ewangelistów Jezusa i uzyskałam wiedzę o nich.
Jezus ukochał mnie miłością największą.

Anna, 52 lata
Świadectwa

Otrzymałam zapewnienie, że Bóg ma plan na moje życie i nieustannie się o mnie troszczy. Jezus potrafi pokonać wszystkie moje ograniczenia, a z mocą Ducha Św. mogę wszystko.

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.

Celina, 51 lat
Świadectwa

Otrzymałam doświadczenie bliższego poznania Jezusa i wiedzę, która będzie dla mnie skutecznym narzędziem w ewangelizacji. Chcę poznawać Jezusa i budować z Nim jeszcze bliższą relację, aby móc przynosić ludzi do Jezusa.

Marcelina, 32 lata