Jan, dla księży, Listopad 2019

Świadectwa

Świadectwa
Otrzymałem wiadomość swojej biedy przy pełnym przyjęciu Jezusa i Jego pracę nade mną. Poczułem obecność Boga we Wspólnocie
ks. Adam, 29 lat
Świadectwa
Otrzymałem łaskę zrozumienia, że nie wystarczy głosić, ale trzeba poddać się formowaniu przez Jezusa, aby móc formować innych. Dzielić się Jezusem i Słowem Bożym, aby formować innych na uczniów w szkole Jezusa.
ks. Alfred, 72 lata
Świadectwa
Na tym kursie otrzymałem doświadczenie Pana Boga, który posyła i który nie tylko mnie kocha, ale przeze mnie chce kochać także inne swoje dzieci. Otrzymałem łaskę skoncentrowania się na misji, a nie na sobie samym. Czynienie innych uczniami jest podstawą mojego rozwoju.
ks. Leszek, 27 lat
Świadectwa
Otrzymałem wielką radość z tego, że Jezus wybrał mnie na swojego ucznia, takiego jakim jestem. Jezus jako mistrz stał się dla mnie bliższy i poczułem, że chcę być bliżej Niego w różnych sytuacjach mojego życia. Doświadczyłem wdzięczności za to, co Jezus już zrobił, formując mnie jako ucznia i przypomniał mi, abym formował uczniów. To zaszczyt być uczniem Jezusa
ks. Adam, 37 lat
Świadectwa

Otrzymałem dużo Bożej miłości. Pan pokazał mi jak mnie kształtuje nawet przez trudne sytuacje, czy wydarzenia. On jest blisko i to On prowadzi. Bóg przypomniał mi o tym, że mam czynić uczniów będąc dla innych świadkiem życia z Jezusem oraz modlitwy bycia z Panem.

ks. Tomasz, 32 lata