Emaus, grudzień 2016

Świadectwa

Świadectwa

Na tym kursie otrzymałam zupełnie inne spojrzenie na Biblię. Słowo Boże, które nas prowadzi. Słowo żywe, bez którego nie zbliżymy się do Boga. Chcę słuchać Jezusa codziennie.

Martyna, 29 lat
Świadectwa

Otrzymałem zapewnienie, że trzymając się Słowa, niczego nie muszę się lękać. Wiem, że Słowo jest pokarmem, dzięki któremu możemy żyć w pełni. Słowo jest życiem!

Maciej, 37 lat
Świadectwa

Bóg pokazał mi jak bardzo ważne jest Jego Słowo, moc jaką ma i że bez Słowa moja modlitwa i wiara nie może być pełna. Muszę pochłaniać Słowo, muszę zanurzać się w Słowie, aby być zdolną do ewangelizacji. Słowo jest niezbędne!

Natalia, 19 lat