Benedykt, Kwiecień 2019

Nawróciłam się do Wspólnoty. Otrzymałam pewność, że Wspólnota – ludzie są duchowym
bogactwem, w którym uczestniczę mimo odległości.

Gosia, 38 lat

Było to kolejne nawrócenie, zwycięstwo nad niechęcią i bylejakością.

Piotr, 43 lata

Jestem we właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi. Nie wyobrażam sobie dalszej drogi bez Was Bracia i Siostry z SECiM.

Łukasz, 33 lata

Pan powołał mnie do tej wspólnoty nie bez przyczyny. Tutaj mogę w pełni wzrastać i być Jego narzędziem. To moje miejsce, rodzina i środowisko.

Kinga, 33 lata

Poddanie się woli Bożej oraz bycie posłusznym, prowadzi do pokoju serca.

Jola, 39 lat