Szkoła Animatora

Szkoła Animatora

Zapraszamy do udziału w Szkole Animatora.

Wypełnione formularze kandydatów przywożą księża z parafii na spotkanie katechetów 1 września (po spotkaniu ogólnym będzie spotkanie ws. Szkoły Animatora) lub do biura SECIM (Bielsko-Biała, ul. Traugutta 13) w dni robocze, po wcześniejszym umówieniu).

Pobierz formularz

CO TO JEST SZKOŁA ANIMATORA?

Szkoła Animatora to pomoc w formacji osób prowadzących spotkania dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Obejmuje poznanie podstaw teologii oraz narzędzi potrzebnych do pracy w małych grupach.

JAKIE SĄ KRYTERIA DLA KANDYDATÓW?

Kandydat do Szkoły Animatora winien spełnić następujące warunki:
– uczestnictwo w określonej grupie formacyjnej (minimum 2 lata);
– wiek: minimum 16 lat, po bierzmowaniu;
– udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych (w jakiejś formie);
– pozytywna opinia proboszcza.

JAKI JEST TRYB ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW?

Rekrutacja przebiega według następującego harmonogramu:
– zgłoszenia kandydatów do 1 września 2018 według formularza na stronie www.secim.pl ;
– wypełnienie formularza (dostarczenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
rozmowa kwalifikacyjna we wrześniu 2018 (kandydaci otrzymają informację o terminie).

JAKA JEST OPŁATA ZA UCZESTNICTWO?

Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł, w tym: materiały, prowadzący, wyżywienie (przerwy kawowe, obiad).

KIEDY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZAJĘCIA?

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 8:45-18:00.
Terminy: 22.09.2018; 13.10.2018; 10.11.2018; 8.12.2018; 12.01.2019

JAKIE ZAJĘCIA BĘDĄ PROWADZONE?

Zajęcia będą obejmować wykłady (45 godzin) z podstaw nauk biblijnych, teologii fundamentalnej dogmatycznej, moralnej, pastoralnej oraz psychologii i metodologii pracy w grupie. Podczas zjazdów będzie również czas na modlitwę osobistą i formację duchową.

GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE?

Ks. Piotr Hoffmann
koordynator przygotowania do bierzmowania

ul. Żeromskiego 5a
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 603778778
e-mail: piotrhoffmann@e.pl

Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody
ul. Traugutta 13
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 691 200 303
e-mail: biuro@secim.pl
ks. dr Przemysław Sawa
603992378; xpsawa@gmail..com]